Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Київ, Україна)


Кушнірук В. М., Гулієнко С. В. Оцінка ефективності концентрування карбаміду зворотнім осмосом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Новохат О. А., Яновський Д. І. Способи інтенсифікації зневоднення картонного полотна // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №13. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Плосконос В. Г., Букіна Я. І. Наукові аспекти  пошуку оптимальних умов використання модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв у виробництві паперу та картону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №13. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Плосконос В. Г. Синтез математичних моделей з використанням комп’ютерних технологій з метою прогнозування рівнів забруднення водопотоків технологічних систем виробництва паперу та картону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №12. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-12-5186


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дяк А. І. Використання комплексного алгоритму для лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бабенко В. О. Комплексний алгоритм вирішення умовної багатокритеріальної задачі оптимізації знаходження стратегії лікування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дворник В. А. Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента як фактор підвищення якості вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дыкан И. Н., Круглый В. В., Настенко Е. А., Павлов В. А., Солодущенко В. В. Разностные гистограммы матриц смежности изображений УЗ в задаче диагностики заболеваний печени // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №11.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Павлов В. А., Трофименко О. В., Грішко Д. Ю. Структурний синтез за критерієм роздільності в задачі класифікації об'єктів-множин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Галузь науки: Медичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Даниленко О. В., Верба І. І. Деякі передумови застосування штучного інтелекту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Danylenko O., Verba I. Some pre-conditions of application of artificial intelligence // International scientific journal "Internauka". — 2019. — №10.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XLІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург - Астана - Київ - Відень, 27 червня 2019)


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Булах Б. В., Лашко О. В. Віртуальний кабінет викладача програмування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кравець А. М. Система для проведення екскурсій у віртуальній та доповненій реальності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Прокофьева Г. Н., Сташенко Н. И., Йонел Н. В. Разработка технических моющих средств // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-10-5064


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Можаровська Т. М. Пластичне деформування теплостійких сталей в умовах повзучості та складного напруженого стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гриневич Д. І. Аналіз підходів до створення системи автоматизації контролю та управління ходом виконання дипломних робіт // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дидик А. П. Система аналізу ризиків після консервативного лікування у пізньому післяопераційному періоді // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гнатейко Н. В. Підвищення якості процесу точіння за рахунок контролю динамічного стану верстату // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...2122