Університет державної фіскальної служби України (Ірпінь, Україна)


Ковернінська Ю. В. Оцінка ключових домінант розвитку криптовалют // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5120


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Федина В. В. Місце пенсійного забезпечення в системі соціального захисту населення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4867


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дем’янчук Ю. В., Новак Я. В. Антикорупційне законодавство у сфері реформування: реалії і перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-1-4804


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Побоча К. П. Вплив антикризового регулювання на розвиток банківських корпорацій в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-1-4617


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

 Марченко О. І., Моргуненко А. С. Мито як інструмент зовнішньоекономічної діяльності та його роль в митній політиці України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №22. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дем’янчук Ю. В., Новак Я. В. Актуальні адміністративно-правові антикорупційні норми країн Європейського союзу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-9-4508


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мацелюх Ю. В. Інституційне забезпечення банківського кредитування в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4305


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Вергелюк Ю. Ю. Теоретичні засади функціонування ринку автомобільного страхування в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4234


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Вергелюк Ю. Ю. Державне регулювання взаємодії інститутів спільного інвестування та компаній з управління активами в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4233


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Стешенко О. О. Характеристика суб’єктів малого бізнесу у світлі вітчизняного законодавства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-6-3966


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дем’янчук Ю. В., Грабовська Н. В. Міжнародні підходи до розробки заходів запобігання та протидії корупції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №2. 


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Поснова Т. В., Химорода О. П., Тершак Н. А. Креативна економіка: сутність, особливості та передумови формування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №3.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Науковий диспут: питання економіки та фінансів: тези доповідей ХІI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Будапешт - Відень, 29 грудня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Позняков С. П. правове регулювання інфраструктурної підтримки економічного розвитку аграрного сектору економіки України: шляхи удосконалення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2017. - №2. 


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Fedina V. V. Die demographischen Voraussetzungen der Rentenneuerung // International scientific journal "Internauka". - 2017. - №10.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Торба О. В. Інтелектуальний капітал  як об’єкт бухгалтерського обліку: визначення та методика оцінки // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». - 2017. - №2.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Вавілов В. В. Особливості обліку спеціалізованих робочих активів підприємств фізкультурно оздоровчого напрямку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" - 2017. - №4.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Прага - Відень, 31 травня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. Стаття присвячена дослідженню інновацій як складової інтелектуального капіталу та висвітленню сучасного стану інноваційної діяльності в Україні,  впровадженню інновацій в сферу енергозбереження.

У статті розглянуто різні підходи до тлумачення сутності інновацій. В ній визначено, що переважна частина науковців трактують поняття «інновації» як нові продукти, бізнес-процеси чи організаційні зміни, що створюють багатство або соціальний добробут.

Таку змістову інтерпретацію «інновацій» подано і в ЗУ «Про інноваційну діяльність». Але,інновацію слід розглядати не обов’язково як винахід, вона може бути лише частиною всього  інноваційного процесу, але не його суттю.

За результатами аналізу сучасного стану інноваційної діяльності в Україні було встановлено, що Національна інноваційна система виявилася неспроможною стимулювати інноваційні процеси, а промисловість демонструє переважно екстенсивний тип розвитку без змін у базових технологіях.  Головним джерелом фінансування промислових підприємств залишаються їх власні кошти, обсяги яких також постійно зменшуються.

При розгляді стану інноваційної діяльності щодо впровадження нанотехнологій в галузі енергетики встановлено, що Україна сьогодні  входить до вищої ліги світової науки в сфері інновацій, зокрема щодо запровадження енергозберігаючих технологій, але поряд з цим,незважаючи на наявність досить потужного наукового потенціалу та багаторічний досвід створення технологічно складної продукції, країна поступово втрачає свої позиції на ринках високотехнологічних товарів і послуг.

В статті наголошено, що Україні слід використовувати досвід світових лідерів у сфері інновацій і високих технологій таких як Швеція, Швейцарія, Великобританія, США, Нідерланди, які упродовж останніх десятиліть активно збільшують витрати на науку, інновації, високі технології, розвиток яких не призупиняється навіть у період фінансово-економічних криз. Необхідною передумовою для цього є розроблення відповідної державної стратегії, яку підтримають усі зацікавлені сторони в суспільстві.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність,  інтелектуальний капітал, нанотехнології, інформаційно-інтелектуальні ресурси, енергозбереження.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті розглянуто сутність та тенденції розвитку універсальних акцизів в Україні та світі. Визначено переваги і недоліки акцизного оподаткування. Описано розвиток оподаткування універсальними акцизами в Україні та світі. 

Ключові слова: прямі податки, непрямі податки, акцизне оподаткування, універсальні акциз, специфічні акцизи, ПДВ.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12