Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини (Умань, Україна)


Корнієнко Т. О. Концептуальні засади підвищення дієвості процесу формування стану економічної безпеки в сільськогосподарських підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4914


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XXХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків - Відень - Берлін - Астана, 30 січня 2019)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Пачева Н. О. Стратегічне управління інноваційним розвитком національного господарства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4306


Галузь науки: -Проблеми національної економіки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Краєвський В. М., Павліщий Д. Принципи і методи створення єдиної (інтегрованої) системи обліку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №3.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург - Астана - Київ - Відень, 27 лютого 2017)


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотация. В статье проведен анализ проблемы перехода к компетентностному подходу в подготовке бакалавров пищевой отрасли в педагогической теории и практике. Осуществлен мониторинг исследований, раскрывающих содержание профессиональной компетентности будущих специалистов. Обосновано структуру профессиональной компетентности в контексте инженерно-педагогического образования.

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, профессиональная компетентность, специалист-технолог пищевой отрасли.


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Abstract. Analysis of professional-and-practical training of a future teacher of Principles of Food Production Technologies in the system of his professional training at Higher Educational Institution was done in the article. Professional training of a future teacher of Principles of Food Production Technologies at Higher Educational Institution is performed according to educational-and-qualification characteristic and educational-and-professional program of Bachelor training majoring in 015 "Professional Education. Food Technologies". Abilities and skills that should be developed in the students during professional-and-practical training according to educational-and-qualification characteristics and educational-and-professional program were defined. Concept of "professional-and-practical training" was described. Professional-and-practical training of a future teacher of Principles of Food Production Technologies at Higher Educational Institution is carried out at educational workshops, laboratories, workplace, at work, during lectures, seminars, consultations, laboratory-and-practical classes, educational-and-production training, course papers, diploma projects; independent students’ work. Forms analysis of professional-and-practical training was performed.

Keywords: professional-and-practical training, production education, lecture, seminar, laboratory-and-practical class, consultation, work experience internship, a teacher of Principles of Food Production Technologies.


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)