Вінницький національний аграрний університет (Вінниця, Україна)


Бурко К. В., Буткалюк А. М. Облікова політика щодо витрат на оплату праці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-12-5443


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бурко К. В. Організація обліку та контролю матеріальних витрат сільськогосподарських підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-9-5191


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XXХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків - Відень - Берлін - Астана, 30 січня 2019)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Польова О. Л., Василевська А. В. Місцеві податки у вдосконаленні фінансової політики бюджетних установ // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кравчук А. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: виклики для України в умовах глобалізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №17. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельничук О. Ф., Мельничук М. О. Правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-7-4127


Галузь науки: -Конституційне право; муніципальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Вдовенко Л. О., Михальчишин М. С., Степовий В. О. Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №13.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Колесник Т. В., Мазур С. А. Проблеми становлення та розвитку ринку землі в аграрній економіці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-3982


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Логоша Р. В., Підвальна О. Г. Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Логоша Р. В., Польова О. Л. Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мазур К. В. Економічні важелі впливу на збалансований розвиток агроекосистем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-6-3919


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Салькова И. Ю., Довгань Ю. В. Маркетингове дослідження глобального попиту на продукцію підприємств олійно-жирового підкомплекс // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гуцаленко О. О. Аспекти фінансової безпеки України в контексті євроінтеграції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-3-3605


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Плоднік М. В. Удосконалення системи управління організаційно-економічним потенціалом сільськогосподарських підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельничук О. Ф., Мельничук М. О. Особливості права постійного користування земельною ділянкою // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2017. - №4.


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Москва - Астана - Харків - Відень, 28 липня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельничук О. Ф. Правові аспекти управління у сфері вищої освіти в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2017. - №2. 


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Грищук Н. В. Гармонізація державної фінансової політики щодо фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" - 2017. - №4.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. Виявлено, що система оцінки ризику має на меті встановлення об’єктивної картини ризику на певній території (включаючи класифікацію факторів небезпеки і можливі наслідки їх дії), кількісних оцінок ризику та збитків стосовно здоров’я населення і навколишнього природного середовища.

Ключові слова: ризик, пестицид, оцінка, агроекосистема, небезпека.


Галузь науки: Сільськогосподарські науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Проведено аналіз підходів щодо удосконалення якісних характеристик облікової інформації. Обґрунтовано неможливість використання прозорості, як якісної характеристики облікової інформації в контексті позиції розробників конвергованої концептуальної основи. Виділено і обґрунтовано три основні групи пропозицій щодо подальшого розвитку системи якісних характеристик облікової інформації.

Ключові слова: концептуальна основа, якісний підхід в бухгалтерському обліку, якість облікової інформації, якісні характеристики облікової інформації.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12