Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна)


Савілова А. А., Чухліб А. В. Інфрормаційно-статистичне забезпечення управління виробництвом жита // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №19. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Киценко О. П. Удосконалення принципів державної регуляторної політики в аграрному секторі економіки України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-11-9391


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кравченко О. Ю. Теоретико-понятійні аспекти забезпечення фінансової стабільності держави // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-11-9347


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельянкова Л. В. Мінімізація наслідків інфляційних процесів в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №17. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-17-9320


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Курило В. І., Ладиченко В. В., Піддубний О. Ю., Гулак О. В. Устрій об’єднаних територіальних громад поствоєнного періоду: теоретико-правовий аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-10-9309


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Єрмоленко В. М., Єрмоленко І. М. Юридична природа аграрних фінансових правовідносин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-9-9216


Галузь науки: -Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дмитренко О. О. Превентивні заходи для запобігання адміністративній відповідальності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-8-9069


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Галіцина О. В., Гузь М. М., Негода А. В. Статистичний аналіз розвитку малого бізнесу в Україні в довоєнний період // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9037


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Приліпко С. М., Валов О. В. Удосконалення організаційного механізму формування концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-6-9022


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Биркович Т. І., Курило В. І., Паламарчук С. П. Виклики екологічної культури як складової правової культури під час ведення бойових дій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-6-8997


Галузь науки: -Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тілікіна Н. В., Пєша І. В. Державна ветеранська політика України та шляхи забезпечення її ефективності // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-5-8984


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Коваль А. М., Кузнецова М. Ю., Піддубний О. Ю., Пушкар М. В. Адміністративно-правовий статус Національної служби здоровʼя України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-6-8978


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дейнега М. А., Гулак О. В., Головій Л. В., Василенко Л. П. Правові засади відтворення природних ресурсів внаслідок видобутку бурштину // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-6-8977


Галузь науки: -Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Калюга Є. В., Грищук Г. В., Калюга О. О. Аудит використання бюджетних коштів на малих сільськогосподарських підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8873


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Лабенко О. М. Проблеми раціонального природокористування в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8812


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Курило В. І., Курило І. В., Головій Л. В. Особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства в адміністративному судочинстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-3-8765


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Лазаришина І. Д. Фінансові аспекти реалізації Європейського зеленого курсу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2-8665


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ясельська Н. М. Проблеми та перспективи застосування технологій штучного інтелекту в системах електронного правосуддя: в контексті робот-суддя // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 2. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-2-8612


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Шамич О. М., Костенко М. П. Організація та регулювання як функції управління у професійній діяльності тренера-викладача фізичного виховання та спортивного педагога // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-2-8588


Галузь науки: Фізичне виховання та спорт
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...1011