Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ, Україна)


Курило Л. І. Інтелектуальний капітал: галузеві особливості формування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4913


Галузь науки: -Проблеми національної економіки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Забіян В. В. Особливості трансформації зовнішньої політики КНР: від Мао Цзедуна до Сі Цзіньпіна // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Галузь науки: Політичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Статтю присвячено 170-річчу з дня народження видатного статистика і громадського діяча XIX ст. О.О. Русова. Розглянуто його життєвий шлях, представлено основні публікації, охарактеризовано результати його наукових досліджень. Визначено історичну роль вченого  у розвитку теоретичних та методологічних засад статистики. Визначено внесок вченого у розвиток теорії та методології статистичних досліджень, популяризацію використання статистичних методів: групувань, узагальнюючих характеристик (відносних і середніх величин), табличного і графічного методів. Особливу увагу О.О. Русов приділяв питанням проведення переписів, визначив методологічні та організаційні питання їх проведення, акцентував увагу на досвіді проведення переписів у зарубіжних країнах. В статті акцентовано увагу на розроблених вченим концептуальних основах статистичного спостереження, статистико-економічних програмах дослідженнях економічного та суспільного життя губерній того часу.

Ключові слова: О.О. Русов, статистика, статистико-економічне дослідження, теорія та методологія дослідження.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Науковий диспут: питання економіки і фінансів III Міжнародна науково-практична конференція (Київ-Прага-Відень, 30 червня 2015 р.).


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Научный диспут:вопросы экономики и финансов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Киев-Будапешт-Вена, 20 ноября 2014 г.). – Киев-Будапешт-Вена, 2014.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Новак В.М. The possible solutions to the european crisis // Научный диспут:вопросы экономики и финансов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Киев-Будапешт-Вена, 20 ноября 2014 г.). – Киев-Будапешт-Вена, 2014.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)