Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро, Україна)


Зінченко О. А., Мешко Н. П., Мішустіна Т. С. «Зелений» брендинг в контексті іміджу соціально-відповідальної компанії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-11-9434


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Красовська О. Ю., Хаустова Є. Б., Петровська С. В., Березовська Л. О. Стратегічний маркетинг як детермінанта сталого розвитку бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7869


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Прага - Відень, 31 травня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Науковий диспут: питання економіки і фінансів: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Будапешт - Відень, 28 грудня 2016 )


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 30 вересня 2015).


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Санкт-Петербург-Відень, 31 серпня 2015).


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Розглянуто різні способи та задачі оптимізації інвестиційного портфеля, котрі  пов’язані із способами аналізу вхідної інформації: множинність можливостей інвестора та його поінформованість (інтуїтивний аналіз), ситуації розвитку економічного середовища (фундаментальний аналіз) та підходи і підготовка вхідних даних для аналізу – статистичні та прогнозні моделі (технічний аналіз). Було розглянуто проблему створення багатокрокової моделі  управління інвестиційним портфелем – модель мінімізації загального, за можливий прогнозний горизонт, ризику, що зроблено за використання теорії множників Лагранжа та методів прогнозування.

Ключові слова: управління інвестиційним портфелем, мінімізація ризику, диверсифікація інвестицій,множники Лагранжа, багатокрокова модель.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)