Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)


Бурлака Н. И. Выращивание искусственных органов из стволовых клеток // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №11.


Галузь науки: Біологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Яценко М. С., Бондаренко А. О., Хафуз А. Д. Аналіз стану та тенденції розвитку фінтех послуг в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бурлака Н. И., Слинчак Е. Л. Влияние электромагнитного излучения на репродуктивную функцию человека // Международный научный журнал "Интернаука". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-11-3955


Галузь науки: Біологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Прага - Відень, 31 травня 2018)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Науковий диспут: питання економіки та фінансів: тези доповідей ХІI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Будапешт - Відень, 29 грудня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Сачков Д. А. Моделирование системы перегрузки ядерного топлива реактора ВВЭР-1000 // Международный научный журнал "Интернаука". — 2017. — №10.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. Обґрунтовується доцільність та специфіка підготовки студентів спеціальності «Журналістика» в Одеському національному політехнічному університеті.

Ключові слова: фахівець-журналіст, інтерактивні методи, smart-технології.


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: У статті розглядаються доцентрові і відцентрові вектори глобалізаційних процесів з точки зору їх впливу на формування сучасної культурної ідентичності; фактори, що визначають її трансформації; форми артикуляції такої ідентичності, в тому числі глокальна і мультикультурна ідентичність.

Ключові слова: глобалізація, глокалізація, міжкультурна комунікація, мультикультурна ідентичність, локальна культура.


Галузь науки: Культурологія
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотация. Исследовано влияние авторитета регулирующего клапана на переходной процесс регулирования. Найдено преобразование управляющего сигнала, учитывающее авторитет клапана для выравнивания зависимости между управляющим сигналом и расходом теплоносителя. Проведен эксперимент на модели теплового пункта в среде Simulink. Результаты эксперимента проанализированы.

Ключевые слова: регулирующий клапан, полный внешний авторитет клапана, регулирование, преобразование управляющего сигнала.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. В статті розглянуто складові сучасного бренду, сформовано основні факторі, що необхідно врахувати при створенні бренду, які впливають на успішність бренда на товарному ринку.

Ключові слова: бренд, маркетингові послуги, споживач.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Обґрунтовується необхідність оптимізації етапу збору документів та фактів  при проведенні  інформаційно-аналітичного дослідження. Наводяться основні принципи організації етапу збору та групи методів, які дозволяють підвищити його ефективність.

Ключові слова: збір документів та фактів, інформаційно-аналітичне дослідження, оптимізація, принципи та методи збору інформації.


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Розглядаються теоретико-методологічні засади технології об’єктно-документального аналізу (Т-МОДА) як ефективного засобу оптимізації інтелектуальної роботи. Обґрунтовується можливість модифікації технології для здійснення інформаційного аналізу документів предметної області. Наводиться приклад практичного застосування модифікованого варіанту Т-МОДА для прийняття оптимального рішення.

Ключові слова: технологія Т-МОДА, інтелектуальний фільтр, НОПЗ-формат, оптимізація мисленнєвого процесу, інформаційний аналіз предметної області, прийняття рішення.


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Розглядається проблема достовірності  рекламно-інформаційних повідомлень на прикладі виробника послуги додаткової дистанційної освіти. Наводиться алгоритм практичного здійснення процедури верифікації рекламного звернення шляхом кількісно-якісного аналізу відгуків реальних споживачів послуги.

Ключові слова: достовірність інформації, рекламні повідомлення, верифікація, незалежне оцінювання. кількісно-якісний аналіз відгуків споживачів.


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (Москва - Астана - Харків - Відень, 31 березня 2016)


Галузь науки: Культурологія
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (Москва - Астана - Харків - Відень, 31 березня 2016)


Галузь науки: Філософські науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (Москва - Астана - Харків - Відень, 31 березня 2016)


Галузь науки: Психологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Розглянуто теоретичні питання щодо сучасних тенденцій формування комунікативної культури суспільства за працями вітчизняних та зарубіжних науковців.

Ключові слова: комунікативна культура, інформаційно-комунікативне середовище, віртуалізація, телекомунікаційні мережі.


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Санкт-Петербург-Відень, 29 квітня 2015 р.). 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Каташинська М.О. Моніторинг заходів протидіючого маркетингу в процесі споживання тютюнових виробів // Научный диспут:вопросы экономики и финансов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Киев-Будапешт-Вена, 20 ноября 2014 г.). – Киев-Будапешт-Вена, 2014.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)