Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Тернопіль, Україна)


Гарматій С. В. Науково-практичні підходи дослідження удосконалення організаційно-економічного механізму євроінтеграційних процесів в умовах невизначеності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9065


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Краузе О. І., Юрик Н. Є. Соціальна відповідальність суб’єктів ринку праці // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-4-8859


Галузь науки: -Дослідження, розробки, проекти з питань публічного управління та адміністрування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Краузе О. І., Піняк І. Л., Шпилик С. В. Соціальна відповідальність в контексті діджиталізації бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8381


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Маркович І. Б. Моделі прийняття рішень в економічних процесах та  публічному управлінні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8134


Галузь науки: -Дослідження, розробки, проекти з питань публічного управління та адміністрування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Маркович І. Б. Особливості когнітивного маркетингу в поведінковій економіці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-8088


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кравець О. І., Шинкарик М. М. Фільтр із самоочисним фільтрувальним елементом для очистки молочної сироватки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №3. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Андрушків Б. М., Кирич Н. Б.,  Погайдак О. Б. Вектори удосконалення нагородної справи як засобу зацікавлення у творчій та продуктивній праці, в нових умовах господарювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №3.​


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. Обґрунтовано можливість зменшення забруднюючої здатності відходів молокопереробних підприємств шляхом організації процесу очистки молочної сироватки від дисперсного білка. Запропоновано конструкцію фільтрувальної установки для очистки сироватки.

Ключові слова: відходи, фільтрування, сироватка, очистка, білок.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Охарактеризовано зміст та особливості організації виховання статі у німецьких школах на сучасному етапі; виявлено позитивні ідеї статевого виховання у педагогічній практиці Німеччини.

Ключові слова: статеве виховання, статева педагогіка, статева зрілість, учнівська молодь, сексуальність.


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Питання економіки і фінансів: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Будапешт-Відень, 26 лютого 2016)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 травня 2015 р.). 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)