Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)


Зінченко О. А., Мешко Н. П., Мішустіна Т. С. «Зелений» брендинг в контексті іміджу соціально-відповідальної компанії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-11-9434


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тарлопов І. О. Оцінювання ефективності діяльності страхових компаній // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9332


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Пархуць В. Д., Заворотченко Т. М. Генеза становлення механізму поділу влади в України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-9-9167


Галузь науки: -Конституційне право; муніципальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тарасенко О. С., Кирчата І. М., Приходько О. М., Берестяна Т. В. Перспективи інтеграції закладів вищої освіти України в європейський освітній простір // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8947


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Долженкова О. В., Антонова Л. А. Визначення економіко-екологічних збитків в Україні під час війни на основі моніторингу довкілля // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8850


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мешко Н. П., Мамедова Д. Р. Напрями вдосконалення медіаменеджменту в контексті забезпечення національної безпеки України // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-3-8834


Галузь науки: Інше
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Одеса-Острава, Україна-Чеська Республіка, «6-7» квітня 2023 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економікафінансибанківська справа та освітаактуальні питання розвиткудосягнення та інновації: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Одеса-Острава, Україна-Чеська Республіка, «6-7» квітня 2023 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Литвин О. П. Вплив запровадження дистанційної медичної допомоги для населення в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-3-8664


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Євдокимов Б. М., Бєлялов Т. Е., Приходько О. М., Нечипорук Н. В. Зростання інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства на засадах управління економічною стійкістю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7868


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Сокол П. М., Нечепоренко А. В., Півоварова О. Б. Перехід в e-commerce як новий спосіб вдосконалення системи просування продукції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №17.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Антоненко А. М., Волнянський Д. М. До питання про дигіталізацію методів визначення міцності бетону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №15. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Міщенко Д. А., Дронова Т. С., Семенова Л. Ю. Використання Інтернет-технологій в маркетинговій статистиці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7542


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тарасевич Ю. В. Особливості взаємодії поліції з іншими суб’єктами протидії злочинності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-6-7395


Галузь науки: -Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дронова Т. С., Сокол П. М., Півоварова О. Б., Шевченко Т. С. Оцінка асортиментного портфеля (в ритейлі ТОВ «Простор») // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7377


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «30» квітня 2021 року)


Галузь науки: Історичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Юхно В. В., Приварникова І. Ю. Особливості контролю за міжнародними бізнес-проектами, які відбуваються віддалено // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7063


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей VІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «15» лютого 2021 року)


Галузь науки: Медичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кобрусєва Є. А., Іванов Р. В. Проблемні питання взаємоузгодженості кадрової політики та стратегії розвитку підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6797


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Science and Global Studies: тези доповідей V Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, 30 грудня 2020)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123