Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)


Павлова О. М., Павлов К. В., Галянт С. Р., Новосад О. В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість газорозподільних підприємств регіону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5424


Галузь науки: -Регіональна економіка
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гадзевич О. І., Матвійчук І. О. Чинники формування грошових потоків від операційної діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-9-5195


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Пась Ю. С. Екологічна оцінка якості поверхневих вод Хрінницького водосховища // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №14.


Галузь науки: Географічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ліщинська В. М. Мікроскопічна теорія надплинності М. М. Боголюбова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №12.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Москва - Астана - Харків - Відень, 30 березня 2017)


Галузь науки: Культурологія
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: У роботі описано фундаментальний внесок М.М.Боголюбова в розвиток статистичної механіки на прикладі принципу послаблення кореляції.

Ключові слова: Боголюбов, кореляція, принцип послаблення кореляції, квазісередні.


Галузь науки: Фізико-математичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: досліджено теоретичні та практичні аспекти    творчих здібностей вихователя у навчально-виховній роботі з дошкільниками.

Ключові слова:  вихователь, творчість, творчі здібності, творчість вихователя. 


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотация: Исследованы теоретические вопросы инклюзивного образования дошкольников с нарушениями психофизического развития.

Ключевые слова: инклюзивное образование, нарушения психофизического развития, концепция инклюзии.


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Санкт-Петербург - Відень, 30 червня 2016)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Духовність є основою внутрішнього світу людини, фундаментом її продуктивного розвитку та досягнення акме. У статті спробуємо з’ясувати місце та роль духовної сфери та її окремих компонентів у життєдіяльності особистості в контексті фундаментальних засад індивідуально-суспільного буття. В ній розглядатимуться питання місця духовної свободи, пізнання, світогляду, духовних потреб, релігійності, любові у розвитку особистісних духовних трансформацій тощо.

Ключові слова: духовність, особистість, цінність, духовний потенціал, світогляд, духовна діяльність, свобода, любов, пізнання.


Галузь науки: Філософські науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

В статті розглядається зарубіжний досвід формування звітності про інтелектуальний капітал.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 травня 2015 р.). 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 травня 2015 р.). 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 травня 2015 р.). 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)