Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна)


Ільїна О. А. Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері використання, відтворення й охорони об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-9-9139


Галузь науки: -Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Верхогляд-Герасименко О. В.  Позитивні зобов’язання держави щодо забезпечення права людини на повагу до її гідності у сфері кримінального судочинства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-8-9106


Галузь науки: -Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гаращук В. М., Бєлікова М. І., Федчишин С. А. Забезпечення якості вищої освіти в Україні: правове забезпечення та система // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-7-9051


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Таволжанська Ю. С., Мартиновська Ю. А., Стеф’юк М. Є. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини: постановка питання щодо гендерно витриманого підходу у криміналізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-5-8943


Галузь науки: -Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Болдирєв С. В., Лінник М. П. Впровадження дистанційних пленарних засідань Верховної Ради України в контексті розвитку електронного урядування в умовах дії воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-5-8903


Галузь науки: -Конституційне право; муніципальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Череватенко І. М., Ірха А. С. Проблемні аспекти безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних справах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-5-8902


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Уразова Г. О., Зуб К. О., Шмиголь С. С. Електроенергія, як об’єкт цивільних прав // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-5-8897


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Панова А. В., Переродова А. О. Роль презумпції невинуватості в кримінальному процесуальному праві України: доктринальні підходи та судова практика // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-4-8889


Галузь науки: -Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Швець Н. М., Середа О. Г. Діджиталізація доступу до інформації про медіацію для вирішення індивідуальних трудових спорів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-5-8863


Галузь науки: -Трудове право; право соціального забезпечення
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Матвєєва А. В., Іржавська В. Є. Інтеграція законодавства України та ЄС в транспортній сфері // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-4-8842


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Шуміло І. А., Пасат М. О., Прокопова К. Д. Договір сурогатного материнства для іноземців в Україні: проблеми та перспективи правового регулювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-4-8793


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Яковюк І. В., Воротиленко К. О., Малюк В. В. Жінки на дипломатичних теренах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-4-8774


Галузь науки: -Міжнародне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Автухов К. А., Левицька Ю. А. Інтеграція медичного забезпечення засуджених у цивільний сектор як перспективний напрям реформування кримінально-виконавчої системи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 2. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-2-8613


Галузь науки: -Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Череватенко І. М., Гергуленко Т. С. Щодо окремих питань здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-12-8485


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Матвєєва А. В., Переродова А. О. Трудові права громадян України за кордоном: особливості правового регулювання та захисту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-12-8472


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Суходубова І. В., Іржавська В. Є. Правове регулювання штучного переривання вагітності: міжнародний та вітчизняний досвід // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-11-8447


Галузь науки: -Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Болдирєв С. В., Лінник М. П. Забезпечення регіонального розвитку. Напрями і способи стимулювання розвитку регіонів у воєнний та повоєнний періоди // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-11-8445


Галузь науки: -Конституційне право; муніципальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...2425