Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Київ, Україна)


Літошенко О. С., Богдан О. В., Пугачов М. І. Нормативно-правові засади забезпечення прав людини в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-9-9161


Галузь науки: -Конституційне право; муніципальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Поліщук Є. А. Стартап-підприємництво в Україні: регулювання та розвиток // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9127


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мурашко О. В., Фартушок Н. Б., Корецька О. В. Зміна ринку страхування в Україні в умовах війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9083


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Антонченко М. Ю., Шевченко О. Л., Шишигіна Л. С. Товар як складова зовнішньої оболонки бренда: структуризація поглядів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9039


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Галіцина О. В., Гузь М. М., Негода А. В. Статистичний аналіз розвитку малого бізнесу в Україні в довоєнний період // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9037


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Підгурська В. О. Використання екологічного маркетингу на ринку кондитерських виробів України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9011


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Луняк І. В., Столєтова І. Г. Методичні підходи до статистичного оцінювання фонду оплати праці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-6-8990


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Галенко П. М. Корпоративні стратегії інформатизації бізнес-операцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-11-8970


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Лопушняк Г. С., Скидан М. І. Заклади вищої освіти і стейкхолдери: проблеми та перспективи співпраці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-6-8961


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Sabadosh A. Experience of counteracting Russian disinformation by Ukrainian society // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". — 2023. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-5-8955


Галузь науки: -Гуманітарна і політична безпека держави
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Федько І. В. Визначення стану розвитку малого та середнього бізнесу в сучасних економічних умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8908


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мазіна О. І., Рогозний С. А., Андрух О. В. Перспективи застосування міжнародних стандартів у державному секторі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8892


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Одеса-Острава, Україна-Чеська Республіка, «6-7» квітня 2023 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Одеса-Острава, Україна-Чеська Республіка, «6-7» квітня 2023 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Одеса-Острава, Україна-Чеська Республіка, «6-7» квітня 2023 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бойченко К. С., Мєтьолкін В. В. Формування інтегрованих бізнес-моделей з урахуванням цифровізації розвитку підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-3-8663


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Безверхий К. В., Юрченко О. А., Приймак Н. В. Облік і оподаткування операцій із роялті // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8556


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бугай Н. О. Висновок експерта-економіста як вичерпне джерело доказів та його оцінка // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8496


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мороз Є. О. Межі політичної влади в умовах економічної трансформації постсоціалістичних систем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10-8309


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...89