Влащенко Н. М., Оболенцева Л. В., Писарева І. В. Зміст стратегічного потенціалу туристських підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8549


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. В статті виявлено стримуючі фактори розвитку соціального туризму та досліджено ставлення населення до нього. Визначено передумови виникнення соціального туризму в Україні та доведено необхідність його  розвитку.

Ключові слова: туризм, туристична індустрія, соціальний туризм, туристичний потік.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. Стаття присвячена дослідженню іміджеутворюючих факторів території в умовах міжрегіональної конкуренції. Виявлено та оцінено фактори, які впливають на туристичний імідж Харківщини.

Ключові слова: імідж, іміджеутворюючі фактори, туристичний імідж, міжрегіональна конкуренція, регіон.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. В статті розглянуто поняття туристського іміджу держави та його види. Розкрито значення позитивного іміджу для економіки та покращення рівня життя в цілому по країні. Розглянуто фактори, які впливають на сприйняття країни в світі. Визначено основні проблеми, що негативно впливають на імідж України на даний час. Охарактеризовано положення України серед інших держав за допомогою рейтингу туристської конкурентоспроможності. Оцінено роботу державних органів щодо організації міжнародних рекламних заходів. Надано рекомендації щодо покращення туристського іміджу України.

Ключові слова: туристський імідж держави, туризм, туристська галузь, туристська послуга, турпродукт, туристський потенціал.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті висвітлено існуючі перешкоди та запропоновано заходи щодо удосконалення системи управління кадровим потенціалом туристичних підприємств. Розглянуто основні вимоги до персоналу, які сприяють нарощуванню якісного кадрового потенціалу підприємств туристичної сфери.

Ключові слова: кадровий потенціал, управління кадровим потенціалом, туристичне підприємство.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Розглянуто підходи до розуміння сутності понять «регіональний маркетинг» та «регіональний туристичний маркетинг», обґрунтовано авторське розуміння даних категорій. Визначено мету та завдання регіонального маркетингу, а також стратегії їх досягнення. Досліджено особливості туристичного продукту й ринку, роль маркетингової діяльності в туристичній індустрії регіону.

Ключові слова: регіональний маркетинг, регіональний туристичний маркетинг, стратегії регіонального маркетингу.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глобальні проблеми економіки і фінансів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Прага-Відень, 28 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)