Репнікова Н. Б., Капченко П. В. Вдосконалення функціональних можливостей моделі прогнозування епідемічних захворювань // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-4-7973


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Репнікова Н. Б., Облаухов В. Ю. Система визначення параметрів руху об’єктів за допомогою безпілотників // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-4-7972


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Репнікова Н. Б., Гнип В. В. Узагальнення умов виконання синтезу багатозв’язних систем керування з заданою якістю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-5-7169


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Даніленко Н. О., Репнікова Н. Б. Система управління підводними апаратами в умовах невизначеності зовнішнього середовища // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №4. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Репнікова Н. Б., Бердник Ю. М. Розвиток можливостей синтезу адаптивних систем керування на базі функцій Ляпунова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-8-4986


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. В даній статті розглянуті проблеми синтезу цифрових систем керування з використанням методу зворотних зв’язків за станом. Для вирішення таких задач необхідно задати бажані корені характеристичного рівняння замкнутої системи. Для цифрових систем керування таке завдання є проблематичним.

Проаналізовано особливості вибору бажаного характеристичного рівняння замкнутої системи та досліджена залежність якості синтезованої системи від його параметрів.

Запропоновано аналітичне визначення бажаних характеристичних коренів цифрової системи, які забезпечують необхідну якість керованого процесу.

Для перевірки аналітичних виразів розроблені моделі цифрових систем керування за допомогою програмного пакету MATLAB/Simulink.

Ключові слова: змінна стану, керованість, час перехідного процесу.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)