Населений пункт:
Київ, Україна

Кількість публікацій: 5

Тарасенко О. С., Кирчата І. М., Приходько О. М., Берестяна Т. В. Перспективи інтеграції закладів вищої освіти України в європейський освітній простір // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8947


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей XІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «30» серпня 2022 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тарасенко І. О., Тарасенко О. С. Конвергенція з європейською освітньою системою в контексті забезпечення конкурентоспроможності українських університетів в повоєнному періоді // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8218


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тарасенко І. О., Тарасенко О. С. Ідентифікація загроз та можливостей розвитку вищої освіти України в контексті управління економічною безпекою // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 70-83. https://doi.org/10.25313/mono2020-5


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку:тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ, 20-23 березня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)