Скосар В. Ю. Можливий механізм загальнопланетної водної катастрофи в геологічному минулому // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №5. 


Галузь науки: Географічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Скосарь В. Ю. Энергетические и экологические следствия из моделей земли с флюидным металлическим ядром // Международный научный журнал "Интернаука". - 2018. - №10.


Галузь науки: Географічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Скосарь В. Ю. Неустойчивости и уникальные события на планете Земля // Международный научный журнал "Интернаука". - 2017. - №15.


Галузь науки: Філософські науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Використовуючи модель багатокомпонентного часу, показано, що морфофізіологічний прогрес в еволюції є артефактом.  

Ключові слова: багатокомпонентний час, ієрархія, артефакт, морфофізіологічний прогрес.


Галузь науки: Філософські науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Намічено підхід до вирішення проблеми асинхронности природньо-наукової та біблійної хронологий, використовуючи модель багатокомпонентного часу.

Ключові слова: багатокомпонентний час, ієрархія організмів, хронологія, асинхронність.


Галузь науки: Філософські науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)