Населений пункт:
Київ, Україна

Кількість публікацій: 11

Радіонова Н. Й., Пустовгар К. В. Методичні засади обліку грошових коштів та їх відображення в звітності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №11. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Радіонова Н. Й. Особливості обліку та фінансової звітності транснаціональних корпорацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-6-8964


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей XІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «30» серпня 2022 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Радіонова Н. Й., Войтенко М. В. Методичні засади проведення аудиту основних засобів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №15. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Радіонова Н. Й., Тищенко С. В. Методичні засади проведення аудиту виробничих запасів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №16.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Радіонова Н. Й., Білоус К. С. Організаційні та методичні підходи до проведення аудиту грошових коштів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Радіонова Н. Й., Власенко А. С. Організаційні та методичні аспекти аналізу витрат підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №4.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Радіонова Н. Й., Козачук А. А. Організаційні та методичні підходи до складання фінансової звітності комерційного банку на основі діючої системи обліку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей XXХVІ Міжнародної науково-практичної конференції (Санкт-Петербург - Астана - Київ - Відень, 29 листопада 2018)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Радіонова Н. Й., Михайлюк О. В. Організація внутрішньогосподарського контролю основних засобів на підприємствах України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №14.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: В статті представлено уніфікацію проблем обліку та аудиту розрахунків з оплати праці та пропозиції шляхів вирішення цих проблем.

Ключові слова: мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, ціна робочої сили, оплата праці.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)