Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей X Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «29» червня 2022 року)


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей IX Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «31» травня 2021 року)


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Косова В. П., Андрук М. М. Математичне моделювання гідродинаміки та масообмінних процесів при екстракції бар з рослинної сировини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №3. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Косова В. П., Войцеховський С. О. Практична реалізація розробленої конструкції лабораторного фотобіореактора // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Косова В. П., Войцеховський С. О. Структура математичної моделі процесу культивування мікроводоростей у фотобіореакторі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №4. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Косова В. П., Войцеховський С. О. Вплив інтенсивності світла і фотоперіоду на біомасу Сhlorella vulgaris  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №3.​


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Косова В. П., Войцеховський С. О. Вирощування мікроводоростей. Аналіз і перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація.  Розкривається природа виникнення додаткових похибок у чутливих елементів гіростабілізованої платформи в акустичних полях. Будується аналітичне обґрунтування ступеня впливу проникаючого акустичного випромінювання на пружно-деформований стан підвісу гіроскопа в режимі експлуатаційного використання літальних апаратів.

Ключові слова: поплавковий гіроскоп, хвилевий збіг, шпангоут, фронт хвилі.

 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)