Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей X Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «29» червня 2022 року)


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. Н. Принудительное перемещение субмарины под действием акустической волны // Международный научный журнал "Интернаука". — 2021. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-7-7333


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. М. Використання у свічці запалювання насадки у формі «Псевдосфера» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №3.​ https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-3-5669


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. М. Зниження шуму пневмосистем шумонебезпечного обладнання технологічних ліній // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №18.​ https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-18-5513


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. M. Інтенсифікація росту клітин у ферментерах // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №1.https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-1-4625


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. М., Ружинська Л. І., Сорокін Е. Г. Вплив ультразвуку на процес кристалізації лимонної кислоти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-21-4485


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. М., Ружинська Л. І., Фесенко С. В., Ільєнко В. В. Вплив ультразвукового випромінювання на ріст зернових культур // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-20-4423


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. Н. Воздействие звуковых волн на конструкции корабельных энергетических установок // Международный научный журнал "Интернаука". - 2018. - №17. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-17-4220


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. М. Зниження рівня шуму пневмосистем за допомогою пасивних методів гасіння // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. В., Ружинська Л. І., Андрук М. М., Остапенко Ж. І. Математичне моделювання гідродинаміки та масообміну при екстракції бар з рослинної сировини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №9.  https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-9-3777


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. М. Масообмін в апараті для культивування за допомогою кінематичної пари // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. М. Підвищення інтенсивності перемішування робочої рідини в апараті для культивування мікроорганізмів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №5. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. В. Регулювання масообміну в пристрої для культивування мікроорганізмів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №4.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. М. Апарат для культивування клітин з перемішувачем у вигляді перфорованого коловими отворами диска // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №1.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельник В. М., Ружинська Л. І., Андрук М. М. Ультразвукова дезинтеграція рослинної сировини в технології отримання каротиноїдів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №18.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Розкритий механізм появи акустичної похибки інерціального сенсора з поплавковим рідинностатичним підвісом. Побудовані розрахункові схеми пружної взаємодії механічних систем поліагрегатної структури навігаційого обладнання гіперзвуких технологій. Виконаний аналіз і з’ясована природа дифракційних явищ проникаючого акустичного випромінювання на бортову апаратуру льотних виробів в експлуатійних умовах. Розглянутно два режима – загальний випадок дії звукової хвилі в ревербераційному просторі акустичного середовища та критичний випадок прояву особливостей резонансного типу у вигляді хвильового співпадання (геометричний резонанс).

Ключові слова:  гіперзвукові технології, інерціальні сенсори, проникаюче акустичне випромінювання, імпедансна фаза, похибка.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Проводиться аналіз результатів напівнатурних випробувань мідного кільця зануреного у рідину і підвладного дії зовнішнього звукового випромінювання. Розкривається природа формування в рідині концентрації звукових хвиль у вигляді поверхні каустики. Пояснюються причини концентрації звукових хвиль і виникнення глобального і локальних рушійних потоків рідини. Аналізується енергетичний стан рідини усередині обмеженого кільцем простору при різних напрямках дії звукового проміня з плоским фронтом.

Ключові слова:  каустика, аберація, хвильовий розмір, концентрація звукових хвиль, рушійний потік, дифракція.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Проаналізовано сучасні конструкції дитячих манежів, які спроектовано для формування у дитини специфічних навиків або умінь. Встановлено присутність і ступінь впливу прискорення Коріоліса на формування одностороннього розвитку рушійної спроможності верхніх і нижніх кінцівок під час розвитку дітей. Запропоновано конструкцію дитячого манежу, який забезпечує більш повний і гармонійний розвиток дитини.

Ключові слова: дитячий манеж, прискорення Коріоліса, лівша, правосторонні кінцівки, сила інерції Коріоліса.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. Наводиться одне з можливих технічних рішень дистанційного управління тепломасообміном в біореакторі на резонансному рівні за допомогою ультразвукового променя. Окреслюються умови виникнення хвильового співпадання, яке супроводжується різким зростом енергетичної активності поряд з мінімальною дисипацією променевих хвиль. Пояснюється природа додаткової енергетичної активності в зонах каустичних поверхонь двома типами хвиль.

Ключові слова: біореактор, енергетична активність, хвильове співпадання, кавітація, гранична частота.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)