Населений пункт:
місто Київ, Україна

Кількість публікацій: 22

Сорока М. А., Тарасенко І. О., Коваленко Д. І. Удосконалення системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в агропромисловій галузі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10-8373


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Сподіна А. О., Тарасенко І. О. Фінансова стійкість підприємства: сутність та фактори впливу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №12.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей XІІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «28» вересня 2022 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей XІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «30» серпня 2022 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тарасенко І. О., Тарасенко О. С. Конвергенція з європейською освітньою системою в контексті забезпечення конкурентоспроможності українських університетів в повоєнному періоді // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8218


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей XІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «30» серпня 2022 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кліщук М. С., Тарасенко І. О. Оптимізація витрат в закладах фахової передвищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7560


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гавриленко Н. Г., Тарасенко І. О. Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспективи розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7046


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тарасенко І. О., Галаган О. Ю. Екологічні аспекти переходу підприємств України до сталого розвитку // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 84-99. https://doi.org/10.25313/mono2020-10


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тарасенко І. О., Тарасенко О. С. Ідентифікація загроз та можливостей розвитку вищої освіти України в контексті управління економічною безпекою // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 70-83. https://doi.org/10.25313/mono2020-5


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Цифрова трансформація та інновації в економіці, праві, державному управлінні, науці і освітніх процесах: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Київ, 18-21 березня 2019)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Філімонюк Є. В., Тарасенко І. О. Теоретичні засади управління фінансовою безпекою підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-9-4169


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Селієвська Є. Р., Тарасенко І. О. Формування механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №1.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тарасенко І. О., Цимбаленко Н. В., Нефедова Т. М. Методологічні положення та інструментарій оцінювання конкурентного потенціалу ВНЗ // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2017. - №8.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено сучасні концепції управління фінансовими результатами підприємств в умовах кризи.

Ключові слова: фінансові результати, підприємство, антикризове управління, криза.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми сучасної науки: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Москва-Будапешт-Відень, 29 грудня 2015)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Стаття присвячується діагностиці фінансово-економічної безпеки на підприємстві.

Ключові  слова:  фінансовий  стан,  діагностика,  фінансові  показники,  фінансова  безпека підприємства, рентабельність, фінансова стійкість, стратегії розвитку.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджується сутність і складові системи фінансово-економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: система, фінансово-економічна безпека, загрози, об'єкт захисту, суб'єкт захисту, підприємство.

 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Дослідження особливостей формування ефективної системи забезпечення інформаційної складової фінансово-економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: безпека, інформація, інформаційна безпека.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12