Марчевский В. Н., Курмышев А. С. Модернизация каландра современной картоноделательной машины // Международный научный журнал "Интернаука". — 2020. — №20.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Марчевский В. Н., Гламазда Д. А., Галайковский А. О., Николаев В. О. Прессовая часть современной картоноделательной машины // Международный научный журнал "Интернаука". — 2020. — №19.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Марчевський В. М., Новохат О. А., Маргарян А. А. Моделювання процесу сушіння цеоліту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Марчевський В. М., Пєнзєв О. С. Модернізація каландрів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Марчевський В. М., Новохат О. А., Телестакова В. В. Кінетичні закономірності сушіння картону, наповненого цеолітом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: В статті запропоновано фізичну модель та математичне описання процесу сушіння пасти діоксиду титану TiO2. Отримано рішення математичного описання у вигляді залежностей вологовмісту і температури частинок TiO2 від часу сушіння і основних параметрів процесу, що необхідні для подальших експериментальних досліджень і проектування промислового сушильного обладнання.

Ключові слова: модель, сушіння, фізична, математична, дрібнодисперсний, паста, порошок.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)