Анотація: В статті запропоновано фізичну модель та математичне описання процесу сушіння пасти діоксиду титану TiO2. Отримано рішення математичного описання у вигляді залежностей вологовмісту і температури частинок TiO2 від часу сушіння і основних параметрів процесу, що необхідні для подальших експериментальних досліджень і проектування промислового сушильного обладнання.

Ключові слова: модель, сушіння, фізична, математична, дрібнодисперсний, паста, порошок.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)