Населений пункт:
Київ, Україна

Кількість публікацій: 1

Анотація: У статті проведено аналіз сучасного стану діяльності фондового ринку та розглянуті перспективи його розвитку в умовах фінансової нестабільності економіки України. Обґрунтовано, що фондовий ринок є ключовим фактором мобілізації фінансово капітальних ресурсів, а також інструментом проведення інноваційної політики у державі.  Виявлені нагальні проблеми, що існують на фондовому ринку України і заважають його подальшому розвитку до яких  слід відносити низьку ліквідність та капіталізацію, масштабний дефіцит внутрішніх грошових ресурсів для інвестицій, низьку частку біржового сегменту ринку, недостатнє законодавче  регулювання  ціноутворення,  обмежену  кількість  ліквідних  та інвестиційно-привабливих фінансових інструментів, високу фрагментарність біржової та депозитарної структури, присутність значної частки російського капіталу в об’єктах інфраструктури вітчизняного фондового ринку.

Ключові слова: фондовий ринок,  фінансова нестабільність,  ліквідність, капіталізація, фрагментарність, лістингові компанії.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)