Фінансово-економічна наукова рада - офіційно зареєстрована наукова громадська організація (Реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі 1473885), є головним партнером Видавничого дому "Інтернаука". Основна діяльність Фінансово-економічної наукової ради спрямована на пошук рішень актуальних проблем в сучасній економічній науці. Головною  метою діяльності Фінансово-економічної наукової ради є організація, координація і проведення наукових досліджень з проблем сучасної економічної науки.

Фінансово-економічна наукова рада здійснює свою діяльність за такими напрямками:

-організація та координація наукових досліджень з економіки;

-залучення до наукової роботи талановитої молоді, в тому числі аспірантів і студентів;

-підтримка участі в міжнародних програмах і проектах, в тому числі грантових;

-підтримка наукових зв'язків c науковими та освітніми установами в питаннях організації та проведення наукових заходів (в тому числі конференцій, «круглих столів», семінарів і так далі);

-здійснення підготовки (сприяння в підготовці) і підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів.

Фінансово-економічна наукова рада об'єднує вчених, викладачів, практикуючих фахівців, співробітників науково-дослідних інститутів, аспірантів, докторантів і здобувачів, студентів. 

 

Фінансово-економічна наукова рада запрошує науковців приєднатися до розвитку економічної науки і стати членом наукової громадської організації. Для цього необхідно:

​1. Заповнити заяву (скачати бланк), підписати її та надіслати скан заяви на адресу: editor@inter-nauka.com

2. Оплатити членський внесок та надіслати скан квитанції. На 2021 рік членський внесок становить 450,00 гривень.

Членам громадського об'єднання видається довідка.