13537773_259438311102851_4646840955781797776_n

Камінська Тетяна Григорівна

доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2014), професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (2016), ректор Київського кооперативного інституту бізнесу і права

Робоча адреса: м. Київ, вул. Ломоносова, 18, кабінет 205.

Сайт:  http://kkibp.edu.ua/

                                     
 
ОСВІТА:

1994 – 1999 рр. – студентка денної форми навчання Національного аграрного університету, м. Київ (НАУ) (тепер - Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України)), диплом з відзнакою ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст-бухгалтер».
 

ДОСВІД РОБОТИ:

З 2016 р. – ректор Київського кооперативного інституту бізнесу і права;

2015 р. – в. о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту НУБіП України;

2014 – 2015 рр. – професор кафедри НУБіП України;

2011 – 2014 рр. – декан економічного факультету НУБіП України, за внутрішнім сумісництвом – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту;

2008 – 2014 рр. – доцент кафедриНУБіП України;

2006 – 2008 рр. – старший викладач НАУ;

2003 – 2006 рр. – асистент кафедриНАУ;

2000-2003 рр. – головний спеціаліст, пізніше – заступник головного бухгалтера Міністерства екології та природних ресурсів України;

1998 – 1999 рр. – методист вищої категорії ректорату НАУ.

 

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

2014 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України;

2011 р. – Знак Пошани Міністерства аграрної політики та продовольства України;

2008 р. – Подяка ректора Національного аграрного університету.
 

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

З 2015 р. – Член журі Всеукраїнського наукового конкурсу студентських наукових робіт по спеціальності «Облік і аудит».

З 2015 р. – Член Ради молодих вчених при МОН України та експерт щодо аналізу фінансування наукових проектів за бюджетні кошти.

З 2015 р. – Член спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 в Київському національному торговельно-економічному університеті по захисту дисертацій на здобуття ступенів доктора та кандидата економічних наук зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.09  – бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

З 2014 р. – Член спеціалізованої вченої ради К 26.004.17 в НУБіП України по захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09  – бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

З 2010 р. – Член Федерації аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України.
 

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Здійснює наукове керівництво двома здобувачами, які успішно пройшли попередній захист та подали документи до спеціалізованої вченої ради. Має одного захищеного кандидата економічних наук.


 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2015 р. – пройшла двотижневе стажування у Варшавському університеті наук про життя (Польща) із виступом на пленарному засіданні VIІI Форуму фінансово-банкового «Decision-making conditions in economic units» із доповіддю «Reflection in accounting long-term assets destined for sale according to IFRS».

2015 р. – пройшла підтвердження сертифікату Certificated Agricultural Professional Accountant (САРА) – сертифікований професійний бухгалтер АПВ (сертифікат №150003 від 05.03.2015 р.);

2013 р. – Управління підготовкою фахівців у аграрних ВНЗ України (свідоцтво №12СПК 883056 від 06.12.2013 р.)

2012 р. – Ділова англійська мова (свідоцтво №12СПК 866141 від 22.06.2012 р.);

2010 р. – Certificated Agricultural Professional Accountant (САРА) – сертифікований професійний бухгалтер АПВ (сертифікат №100137 від 10.11.2010 р.);

2009 р. – «1С:Підприємство 8.1 – Бухгалтерія для України» (сертифікат №571 від 24.09.2009 р.);

2007 р. – Викладач економічних дисциплін з поглибленим вивченням ділової та професійної англійської мови (свідоцтво №12СПК 408455 від 04.05.2007 р.);

2005 р. – Оператор персонального комп’ютера (свідоцтво від 25.08.2005 р.).
 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ:

З 2015 р. є учасником канадсько-українського проекту «Розвиток зернових кооперативів в Україні» – керівник проекту «Модель оптимізації оподаткування сільськогосподарських кооперативів».

З 2015 р. є членом редакційної колегії наукового фахового журналу «Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu» (Науковий щорічник Товариства економістів сільського господарства та агробізнесу), Польща, цитується в наукових базах: IndexCopernicusInternational (ICV 2014: 55.41), AgroBazEkonAgEconSearchGoogleScolar (h-індекс – 14).

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Понад 180 друкованих праць, із них більше 80 надруковано у фахових виданнях, більше 15 у іноземних виданнях та фахових виданнях із цитуванням у міжнародних наукометричних базах (ScopusIndexCopernicusта ін.), розділ в міжнародній монографії «Agricultural markets and trade: evidence andperspective of
V4 
region and its neighbour –Ukraine» (2008), у співавторстві навчальний посібник «Звітність сільськогосподарських підприємств», рекомендований МАП України (2009 р.), підручник «Облік і аудит: українсько-англійський термінологічний посібник», рекомендований МОН України (2010 р.), підручник «Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах» з грифом МОН України (2013 р.), «Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах» з грифом МОН України (2014 р.), три монографії (1 – одноосібна, 2 – у співавторстві) (2013 – 2015 рр.), більше 50 тез доповідей та виступів на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, співавтор розробки стандарту вищої освіти зі спеціальності «Біржова діяльність» ОС «Магістр» (2015 р.), є керівником розробки трьох державних стандартів з обліку та калькулювання собівартості по окремих видах діяльності (2009-2012 рр.).

Індекс Хірша (h-індекс) складає 6.