Автор ВУЗ / Место работы Кількість публікацій
Обелець Тетяна Анатоліївна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Київ, Україна) 2
Облаухов Владислав Юрійович Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Київ, Україна) 1
Оболенцева Лариса Володимирівна Харківський національний університет міського господарства імені А. М. Бекетова (Харків, Україна) 7
Оборська Інна Сергіївна Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) 1
Обручнікова Наталія Дмитрівна ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ, Україна) 1
Обушенко Тетяна Іванівна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Київ, Україна) 7
Обшта Анатолій Феліксович Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна) 1
Овєчкіна Олена Андріївна Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (Сєвєродонецьк, Україна) 1
Овдієнко Ірина Михайлівна Київський національний лінгвістичний університет (Київ, Україна) 1
Овдієнко Максим Сергійович Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) 1
Овоє Мотунрайо Самсон Сумський національний аграрний університет (Суми, Україна) 1
Оврамець Валентин Анатолійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) 1
Овсієнко Артур Ігорович Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна) 2
Овсієнко Богдан Орестович Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Київ, Україна) 1
Овсієнко Катерина Сергіївна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) 1
Овсієнко Катерина Юріївна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна) 2
Овсієнко Надія Миколаївна Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (Кривий Ріг, Україна) 1
Овсієнко Наталія Василівна Європейський університет (Київ, Україна) 1
Овсепян Мане Грайровна Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації (Москва, Росія) 1
Овсиенко Виктория Вячеславовна Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету (Вінниця, Україна) 2
Овсюк Ніна Василівна Національний авіаційний університет (Київ, Україна) 1
Овсяник Анна Ігорівна Національний університет харчових технологій (Київ, Україна) 1
Овсяннікова Валентина Ігорівна Вітебський державний університет імені П. М. Машерова (Вітебськ, Білорусь) 1
Овсяннікова Наталія Володимирівна Національний авіаційний університет (Київ, Україна) 2
Сторінки:123...910