Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, оплата на на web-сайті www.inter-nauka.com є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

 

Представник сайту inter-nauka.com (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісу для пошуку спеціалістів у сфері інформаційних технологій на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу DOI, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

1.6. Спеціаліст – фізична особа, яка володіє певними навичками та знаннями у сфері інформаційних технологій, інформація про яку була знайдена Виконавцем у відкритих джерелах в мережі Інтернет та в подальшому розміщена на сервісі inter-nauka.com.

1.8. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до сервісу Crossref.org на платній або безкоштовній основі, після проходження Замовником реєстрації в порядку встановленому даним Договором.

1.9. Платні послуги – надання за певну плату, у грошовому виразі, Виконавцем Замовнику послуги в об’ємі передбаченому даним Договором, який Замовник обирає самостійно.

1.10. Безкоштовні послуги – надання Виконавцем Замовнику послуги обмеженого доступу до сервісу, тобто до обмеженої кількості результатів за пошуком. Обсяг обмеженого доступу визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження з Замовником.

1.11. Тестовий період – це період, який складається з 14 календарних днів після реєстрації Замовника на сервісі Виконавця протягом якого Замовник отримує на безкоштовній основі повний доступ до сервісу.

1.12. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника за доступ до сервісу turbohiring.co.

1.13. Об’єм послуг – затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Виконавцем.

1.14. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.15. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.16. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сервісі turbohiring.co передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.17. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

1.18. Плагін сервісу для веб-браузера – програма, що працює в веб-браузері і розширює функціональність сервісу.

1.19. Файли «cookie» – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс turbohiring.co передає веб-браузеру Замовника, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Файли cookie використовуються turbohiring.co для ідентифікації Замовника при наступних відвідуваннях сервісу turbohiring.co, що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках inter-nauka.com зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб- браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів inter-nauka.com.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до сервісу crossref.org лише після здійснення Замовником оплати  на сайті www.inter-nauka.com та створення акаунту.

2.2. Для реєстрації на сайті Виконавця Замовнику необхідно зайти в розділ «Реєстрація», у якому необхідно ввести електронну адресу своєї електронної поштової скриньки, після чого на вказану електронну скриньку Замовника відсилається автоматично згенерований пароль та активаційне посилання. Після переходу за активаційним посиланням Замовник отримує доступ до користування сайтом.

2.3. Послуга надається на платній або безкоштовній основі за вибором Замовника шляхом надання доступу до сервісу turbohiring.co.

2.4. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.5. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

2.6. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.7. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен припинити користування сервісом.

2.8. Замовник — суб'єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на сервісі, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи від сервісу.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Надання послуг починається після проходження Замовником реєстрації на сайті шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який зареєструвався на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

3.2. Послуги за даним Договором можуть надаватися Замовнику на платній або безкоштовній основі в залежності від вибору Замовника.

3.3. Замовник, який вперше зареєструвався на сайті, отримує 14-ти денний тестовий період користування сервісом на безкоштовній основі. Надання тестового періоду не обмежує Замовника у праві на отримання платних послуг сервісу.

3.4. Для Замовників, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Виконавця, підтвердженням повного й безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання послуг Виконавця. У разі якщо Замовник попередньо користувався платними послугами Виконавця, тоді здійснення ним оплати наступного періоду надання послуг є підтвердженням прийняття умов даного Договору.

3.5. В наданні послуги передбачаються перерви, які необхідні для технічного обслуговування сервісу. Перерви в роботі сервісу здійснюються в моменти найменшого навантаження сервісу. Інформація про призупинення надання послуг розміщується (оприлюднюється) на сервісі turbohiring.co не менше, ніж за одну добу до початку призупинення.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг, а у випадку безкоштовного користування сервісом надавати той об’єм послуг, який визначений Виконавцем на власний розсуд.

4.1.2. Сповіщати Замовника про перерви в роботі сайту inter-nauka.com.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. У випадку використання Замовником платних послуг та нездійснення оплати таких послуг на наступний період, надавати йому об’єм послуг встановлений для Замовників, які використовують безкоштовні послуги сервісу.

4.2.2. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.

4.2.3. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті www.turbohiring.co, за 15 календарних днів до їх впровадження.

4.2.4. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сервісу turbohiring.co або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни передбачені даним Договором.

4.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.

4.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

4.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

4.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

4.3.6. Не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати сайт www.turbohiring.co для ознайомлення з публікаціями Виконавця щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.

4.4.2. Відмовитись від отримання листів від сервісу turbohiring.co.

4.4.3. Не встановлювати пагін сервісу для веб-браузера або видалити його у будь-який час.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб (спеціалістів у сфері інформаційних технологій), яких Замовник обрав із бази даних, що розміщена на сервісі turbohiring.co та послугами яких Замовник скористався в подальшому.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за персональні дані третіх осіб (спеціалістів у сфері інформаційних технологій), які не були розміщені на сервісі turbohiring.co самим Виконацем.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника стосовно третіх осіб (спеціалістів у сфері інформаційних технологій) або третіх осіб стосовно Замовника та можливими із цим збитками.

5.5. Виконавець не здійснює для Замовника укладення трудового чи будь-яких інших цивільно-правових договорів зі спеціалістами у сфері інформаційних послуг.

5.6. Сервіс Виконавця inter-nauka.com не зберігає інформацію про банківські реквізити Замовника, а отже Виконавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.

5.7. Встановивши плагін сервісу для веб-браузера Замовник усвідомлює і приймає той факт, що плагін автоматично надсилатиме інформацію (наприклад, ім’я, прізвище, фото, досвід роботи, контакти, місцезнаходження та інше) про відвіданого Замовником спеціаліста із зовнішніх веб-сайтів (наприклад, LinkedIn.com, Github.com) на сервіс turbohiring.co і ця інформація буде доступна усім користувачам сервісу.

 

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

6.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлені на сайті ua/services/doi/. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає тариф, із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.

6.2. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. В разі не здійснення оплати у вказаний термін Виконавець призупиняє надання послуг в результаті чого Замовник автоматично переходить в безкоштовний тариф. Після здійснення оплати платних послуг Замовник автоматично, протягом 24 годин, переходить з безкоштовного тарифу до отримання того об’єму платних послуг які оплатив.

6.3. Зміна тарифу відбувається з місяця, наступного за місяцем отримання Виконавцем оплати.

6.4. Оплата послуг здійснюється Замовником за допомогю сервісу LiqPay, шляхом виставлення рахунків (інвойсів) на e-mail.

 

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

 

8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Замовника на сайті, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

9.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.

9.3. Для відмови від отримання платних послуг Замовнику достатньо лише не здійснювати оплату за наступний період, у зв’язку із чим Замовник автоматично переводитися в режим надання безкоштовних послуг.

9.4. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від послуг Виконавця йому необхідно видалити свій акаунт на сервісі turbohiring.co надіславши відповідний запит на електронну адресу doi@inter-nauka.com. Після цього адміністратори сервісу видалять усю інформацію про акаунт Замовника.

9.5. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.