Вимоги
до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

1. Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора або кандидата наук, має:

бути надрукованою без співавторів;

містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових працях, у кількості відповідно до підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року N 1220 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" - для здобувачів наукового ступеня доктора наук та у кількості відповідно до підпункту 2 пункту 2 - для здобувачів наукового ступеня кандидата наук;

для здобуття наукового ступеня доктора наук мати обсяг основного тексту у галузі гуманітарних і суспільних наук не менше ніж 15 авторських аркушів, у галузі природничих та технічних наук - не менше ніж 10 авторських аркушів;

для здобуття наукового ступеня кандидата наук мати обсяг основного тексту у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше ніж вісім авторських аркушів, у галузі природничих і технічних наук - не менше ніж шість авторських аркушів;

містити відомості про рецензентів - не менше ніж двох докторів наук, компетентних вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача;

містити інформацію про рекомендування до друку вченою радою закладу вищої освіти (наукової установи);

випускатися накладом не менше ніж 50 примірників;

мати міжнародний стандартний номер книги ISBN;

надсилатися до фондів бібліотек відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року N 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів";

бути оформленою з дотриманням вимог державних стандартів України.

2. З метою ознайомлення наукової громадськості з монографією здобувача наукового ступеня на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) спеціалізована вчена рада не пізніше ніж за три календарні дні від дати прийняття дисертації (виконаної як монографія) до розгляду у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради, розміщує в режимі читання примірник цієї монографії в електронному вигляді.

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації

С. Криштоф