Редакція наукового видання "Сучасні гуманітарні дискусії" запрошує науковців у склад редакційної колегії журналу.

Журнал проводить підготовку для отримання категорії "Б" у Переліку наукових фахових видань України"

Вимоги до претендентів:

1. Наявність ступеню "Доктор наук" та здійснення досліджень за однією зі спеціальностей:

Галузь знань:  01 - Освіта :

 • Спеціальність - 011 "Науки про освіту".

 • Спеціальність - 012 "Дошкільна освіта".

 • Спеціальність - 013 "Початкова освіта".

 • Спеціальність - 014 "Середня освіта".

 • Спеціальність - 015 "Професійна освіта".

 • Спеціальність - 016 "Спеціальна освіта".

Галузь знань:  02 Кульутра і мистецтво:

 • Спеціальність - 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності".

 • Спеціальність - 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Галузь знань: 03 - Гуманітарні науки:

 • Спеціальність - 032 "Історія та археологія".

 • Спеціальність - 035 "Філологія".

Галузь знань:  05 - Соціальні та поведінкові науки:

 • Спеціальність - 052 "Політологія".

 • Спеціальність - 053 "Психологія".

 • Спеціальність - 054 "Соціологія".

Галузь знань: 06 Журналістика:

 • Спеціальність - 061 "Журналістика".

2. Усі члени редакційної колегії повинні задовольняти не менш ніж одному з таких критеріїв:

 • наявність не менше трьох публікацій за останні п’ять років, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, та опублікованих щонайменше у двох різних виданнях;

 • наявність монографії (або двох розділів у колективних монографіях), виданої(них) за останні 10 років видавництвом(вами), перелік яких затверджується наказом МОН, з урахуванням рекомендацій Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій;

 • наявність не менше двох монографій та/або чотирьох розділів у колективних монографіях, виданих за останні п’ять років видавництвами, що не входять до переліку видавництв, який затверджується наказом МОН. Такі монографії мають бути рекомендовані до друку вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи та пройти якісне незалежне рецензування щонайменше трьома рецензентами, прізвища яких повинні бути вказані у вихідних даних монографії;

 • наявність не менше шести публікацій за останні три роки у щонайменше трьох різних виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.

 

Переваги для членів редакційної колегії:

 • можливість отримання гонорарів;

 • можливість брати участь у наукових заходах засновника видання (Наукова установа "Науково-дослідний центр сталого розвитку");

 • участь у наукових темах (як відповідальний виконавець) (Член редакційної колегії може надіслати наукові матеріали у зареєстровані теми та йому буде видана довідку про участь у науковій темі, відповідно до п.38 пп.8 Постанови КМУ "Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" № 1187 від 30 грудня 2015 року);

 • отримання довідки про виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, що передбачено у п.38 пп.8 Постанови КМУ "Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" № 1187 від 30 грудня 2015 року.

 • можливість безкоштовної 1 публікації в рік та знижки 20% на подальші публікації.

Редакція розглядає заявки претендентів на участь у членах редакційної колегії після заповнення та надсилання АНКЕТИ (скан/фотокопію з підписом та у форматі .doc або .docx)  на електронну скриньку редакції: info@csr.com.ua