15343323706763ЖУРНАЛ ТИМЧАСОВО НЕ ВИДАЄТЬСЯ
 
Електронне наукове видання "Сучасні технології та інженерія" - є рецензованим науковим журналом з відкритим доступом.
В поточний І-ий номер видання статті приймаються до 15 вересня 2018 року

Подати статтю можливо:

електронною поштою: editor@inter-nauka.com
з прикріпленим файлом статті і анкетою автора​ (скачати)
або через:

 

Видання виходить щомісячно. Видання включено Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Paris, France) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом ідентифікації:  ISSN -----. Після підтвердження про прийом статей, усі матеріали розміщуються на офіційному веб-сайті журналу протягом 7-ми робочих днів (також, можлива термінова публікація).   

Журнал включено у світові наукометричні бази та розповсюджується у провідних світових бібліотеках та університетах; проводить редакційну політику, згідно з принципами Європейської асоціації наукових редакторів (Великобританія).       

Авторам статей може бути видана довідка про участь в розробці наукової теми (Докладніше).             

Розділи виданя
 Загальні питання технічних наук

Електротехніка

Будівництво

Інформатика і кібернетика

Енергетика

Транспорт

Електроніка, радіотехніка та зв'язок

Металургія

Архітектура

Автоматика і обчислювальна техніка

Машинобудування

Нові технічні рішення
Харчова промисловість

Хімічна технологія та промисловість

САПР і графіка

Випускам видання присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (детальніше про DOI).

Мови журналу: російська, українська, англійська.

Редакційна колегія (Перейти)

Редакційна політика (Перейти)

Політика антиплагіату (Перейти)

Авторське право (Перейти)

Політика відкритого доступу (Перейти)

Редакційна етика (Перейти)

Засновники видання:

1. Видавничий дім "Інтернаука".

 

Графік виходу журналу
Прийом статей в журнал Щоденно
Публікація статей на офіційній веб-сторінці видання Протягом 7-ми робочих днів після отримання підтвердження про публікацію
Термінова публікація статей на офіційній веб-сторінці видання Протягом 48-ми годин після отримання підтвердження про публікацію
Графік виходу номерів журналу 1 раз на місяць
Дедлайн прийому статей в номери журналу за 2018 рік № 1: 15 вересня
№ 2: 15 жовтня
№ 3: 30 листопада
№ 4: 31 грудня
Присвоєння ідентифікатора цифрового об'єкту DOI
Протягом 45-ти днів після дати дедлайну прийому статей
Розміщення статей в наукометричних базах, в які входить журнал Протягом 3-х місяців після виходу номеру