Населенный пункт:
Киев, Украина

Количество публикаций: 5

Сопрун Т. О., Калініченко О. Ф. Відповідність українського національного законодавства європейським стандартам щодо права на відпустки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2017. - №4.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Пенькова К. О., Калініченко О. Ф. Особливості правового регулювання праці працюючих мігрантів в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2017. - №4.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Калініченко О. Ф. Глава держави, Парламент та виконавча влада як інститути контролю за реалізацією конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки" - 2017. - №3.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)