Населенный пункт:
Киев, Украина

Количество публикаций: 3

Колінько О. О., Рубець М. М. Європейські стандарти організації праці: міжнародно-правове регулювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2017. - №4.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)