Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (Київ, Україна)


Черниш Р. А., Самченко Т. В., Ратушний О. В., Зазимко О. В., Гордєєв М. Д. Аналіз тенденцій зростання пожеж у кабельних тунелях // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Нуянзін О. М., Самченко Т. В., Алімов Б. О., Гордєєв М. Д. Аналіз стану питання безпеки використання споруд тунельного типу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №11.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Нуянзін О. М., Самченко Т. В., Бедратюк О. І., Алімов Б. О. Аналіз прикладних програм CFD та FEM з їхньою характеристикою // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №1.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Алімов Б. О., Мельник Р. П., Мельник О. Г. Розроблення технічних засобів моніторингу та прогнозування для цивільного захисту та управління національною безпекою // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №13.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Алимов Б. А., Нуянзин А. М., Зазимко А. В. Автоматические системы пожарной сигнализации с автономным радиоканалом управления // Международный научный журнал "Интернаука". - 2020. - №12.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції (Братислава, Відень, 26 травня 2020 року)


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кропивницький В. С. Особливості формування та розвитку механізмів державного управління пожежною охороною України у світовій історії пожежництва // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-4-5855


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Science and Global Studies: тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції (Братислава, Словаччина, 31 березня 2020)


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Шойко В. А. Механізми державного управління роботою, пов’язаною з ліквідацією надзвичайних ситуацій у США // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-3-5728


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Алімов Б. О., Самченко Т. В., Григор ’ян М. Б. Застосування безпілотних літальних апаратів під час розвідки масштабних надзвичайних ситуацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Семичаєвський С. В., Копильний М. І. Аналіз підходів щодо визначення площі аварійних розливів горючих рідин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №16.​


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Алімов Б. О., Самченко Т. В. Динаміка зміни температури у кабельному тунелі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №16.​ 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Михайлова А. В. Застосування методу аналізу ієрархій для оцінювання загроз виникнення надзвичайних ситуацій в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №16.​ https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-16-5362


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ніжник В. В., Поздєєв С. В., Жартовський С. В., Фещук Ю. Л. Оцінювання небезпеки поширення пожежі на суміжні будівельні об’єкти за критерієм теплового потоку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-11-5113


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Скоробагатько Т. М., Антонов А. В., Боровиков В. О. Особливості процесів горіння дизельного біопалива, його сумішей з нафтовим дизельним паливом та процесів взаємодії вогнегасних речовин з полум’ям під час їх гасіння // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-11-5112


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ніжник В. В., Фещук Ю. Л., Поздєєв С. В., Олійник І. Я. Моделювання теплового впливу пожежі через віконний проріз будинку на елементи суміжних об’єктів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-10-5066


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ніжник В. В. Аналіз теоретичних та експериментальних методів досліджень теплопередачі між будинками та спорудами під час пожежі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-3-4756


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12