Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)


Andriushchenko M. Main peculiarities of creating artistic media content in the digital media landscape for journalists // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-11-8283


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Трачук Т. А. Поняття постправди у сучасному науковому дискурсі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №19. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-19-7805


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Сабадаш М. С. Використання моделей лідерства задля формування успішного бренду // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №17.


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Shalman T. Competition in mass media market: from TV to social networks // International scientific journal "Internauka". — 2020. — №17. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-17-6424


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Андрющенко М. Ю. Когнітивна парадигма маніпуляцій в медіа як інструментарію латентної пропаганди // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №18.​ https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-18-5518


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Нєвалов А. Г., Фостяк Я.-І. І. Найпоширеніші помилки під час просування бренду медійного продукту в соціальних мережах, зокрема в Instagram // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №17.​


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Нєвалов А. Г., Талеб К. А. Інструментарій створення персонального бренду лікаря // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №17.​


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Нєвалов А. Г., Скопець Л. І. Сегментування цільової аудиторії при розробці рекламної кампанії на вторинному ринку авто // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №16.​


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Нєвалов А. Г., Сабадаш М. С. Найпоширеніші виклики та проблеми під час побудови медіаплану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Андрющенко М. Ю. Маніпуляція в медіа як вид сугестивної комунікації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Трачук Т. А. До питання про періодизацію історії української журналістики // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-15-4116


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Нагорна В. В. Інтернет-реклама у просуванні житлових комплексів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Шевченко Л. А. Формування міжнародного іміджу України як європейської держави в контексті отримання безвізового режиму з ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Троян Т. Г. Формування комікс-культури: переваги, функції, значення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №7.


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Резюме. Стаття «PR-захист бізнесу під час рейдерського захоплення: загальні положення та алгоритми рішень» досліджує питання можливостей інструментарію паблік рилейшнз під час рейдерського захоплення бізнесу та під час корпоративних війн. Автор пропонує нестандартні підходи в побудові комунікацій під час подібних криз з різними видами громадськості. В статті розглянуто підходи до дослідження рейдерство та його комунікаційної складової. Також в статті розглянуто комунікаційні стратегії для запобігання рейдерським атакам.

Ключові слова: рейдерська атака, кризові комунікації, PR-захист бізнесу, конфліктний PR, корпоративні війни, імідж, репутація.

 


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Резюме. Стаття «Документальне кіно як інструмент політичного та комерційного PR: український та закордонний досвід » розкриває питання залучення документального кіно в якості інструменту формування іміджу події, налагодження комунікацій. Автор аналізує жанри документалістики та співвідносить їх з різними напрямками PR-комуникацій. Особливий акцент робиться на створенні позитивного іміджу Революції Гідності засобами документального кіно. Також в статті аналізується досвід світових компаній в процесі формування позитивного пулу клієнтів, побудову персонального іміджу топ-менеджерів компанії засобами документального кіно. 

Ключові слова: Паблік рилейшнз; кінематограф; документальне кіно; іміджбілждінг; формування іміджу події; пропаганда; громадська думка;  комунікації; кінематограф для політичного PR.


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аннотация: Исследованы нормативно-правовые аспекты становления коммуникаций власти с общественностью в независимой Украине. Выделено несколько этапов: от законодательных норм информационной открытости власти до комплекса законов, обеспечивающих доступ к публичной информации. Выявлена рекомендуемая организационная модель информационно-коммуникационных подразделений в органах власти, которая включает два направления деятельности: пресс-службы и стратегических коммуникаций.

Ключевые слова: коммуникация, общественность, властные коммуникации, нормативно-правовая база, орган государственной власти, местное самоуправление, пресс-служба, стратегические коммуникации.


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Статья посвящена изучению факторов, влияющих на развитие рекламной отрасли в Украине в условиях политического и экономического кризиса. Принимая во внимание экономические показатели, исследуются основные тенденции развития рекламной деятельности в Украине. В исследовании показано, что рекламный рынок является частью экономической системы, которая функционирует вместе с другими рынками и развивается в соответствии общих законов рыночной экономики, обеспечивая потребности общества в услугах. Доказано, что украинский рекламный рынок развивается в русле общемировых тенденций, таких как глобализация, интеграция, концентрация, консолидация, диверсификация со всеми особенностями, которые присущи украинской экономике.

Ключевые слова. реклама, рекламная деятельность, тенденции развития рекламы, маркетинговые коммуникации, международная интеграция.


Галузь науки: Соціальні комунікації
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)