Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна)


Анопа А. С. Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду управління маркетинговими стратегіями організацій інноваційного бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-3-9768


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Прохоренко О. В., Комаровський Д. Є. Бізнес-моделювання волонтерської діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-9595


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Устименко О. О., Прохоренко О. В. Розподіл факторів попиту на ІТ-аутсорсинг між різними кластерами аутсорсингових проєктів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9030


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мірошник М. В., Літвиненко М. В. Застосування новітніх технологій маркетингу у практиці власного бізнесу під час воєнного стану в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-8919


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Устименко О. О., Прохоренко О. В. Аутсорсинг з позиції теорії систем // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8824


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Чернобровкіна  C. В. Аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність мікро-, малих та середніх підприємств України на світовому ринку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8195


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ковшик В. І., Яценко О. М., Горбунов М. П. Менеджмент дистанційної роботи в умовах пандемії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7651


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ходирєва О. О. Економічна сутність стратегічного контролінгу, його місце в управлінні промисловим підприємством // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7340


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Лінькова О. Ю. Мотивація персоналу через навчання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7040


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Прохоренко О. В., Алєксєєва І. С. Вплив запровадження системи управління якістю (СУЯ) на конкурентоспроможність підприємств кондитерської промисловості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6868


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «27» листопада 2020 року)


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Чайка Т. Ю. Оптимізація системи показників матеріальних потоків у готельно-ресторанному бізнесі: логістичний аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6577


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Угрімова І. В., Антонова А. М. Управління інноваціями та інноваційними процесами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №16.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Овсієнко К. Ю., Овсієнко А. І. Фінансові фактори стимулювання впровадження нововведень на промислових підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6303


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Овсієнко А. І., Овсієнко К. Ю. Критерії ефективності висококонкурентної продукції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6297


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гомон А. М., Терещенко Л. Я., Заверющенко Н. П., Лухина М. Ю. Тема смеха в позднем творчестве Леонида Андреева: «Искренний смех» (1910) // Международный научный журнал "Интернаука". - 2020. - №4.


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Прохоренко О. В., Ковшик В. І. Розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності в контексті забезпечення сталого розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-3-5700


Галузь науки: -Економіка сталого розвитку та природокористування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123