Assaf Harofeh Medical Center (Црифин, Израиль)


Фіалко Н. М., Дінжос Р. В., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Прокопов В. Г., Навродська Р. О., Полозенко Н. П., Кутняк О. М., Малецька О. Є., Пархоменко О. Ю. Вплив тривалості змішування компонентів нанокомпозиту на величину його теплоємності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-5-8009


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Задорожна А. В., Жумік О. В. Основні шляхи цифровізації публічного управління у сфері економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-8008


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Князь С. В., Скриньковський Р. М., Русин-Гриник Р. Р., Коновалюк І. В., Павленчик Н. Ф. Визначення цілей системи моніторингу діяльності бізнес-структури // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-8007


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Жумік О. В. До питання розв’язування завдань з теорії ймовірностей підвищеного рівня складності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5.


Отрасль науки: Педагогические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гончаров М. В. Сутність інформаційної безпеки в умовах розвитку сучасного суспільства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-4-8004


Отрасль науки: -Теория и история государства и права; история политических и правовых учений
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Поддубей О. В. Дистанційні технології в освіті: історія та сучасність // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5.


Отрасль науки: Педагогические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Чемерис О. А., Душабаєв Р. Т. Оптимізація розміру тайлу при розпаралелюванні вкладених циклів за рахунок використання генетичного алгоритму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-5-8002


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Воронько А. В., Лешко О. Д., Балюк В. М. Практика Європейського суду з прав людини: сімейно-правовий аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-3-8001


Отрасль науки: -Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Мітусова К. С., Баб’як А. О. Окремі особливості встановлення юридичних фактів у цивільному судочинстві України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-3-8000


Отрасль науки: -Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Фіалко Н. М., Дінжос Р. В., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Прокопов В. Г., Навродська Р. О., Полозенко Н. П., Кутняк О. М., Попружук І. О., Пархоменко О. Ю. Залежність коефіцієнта теплопровідності нанокомпозитів на основі поліпропилену від часу змішування компонентів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-5-7999


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Сатир Л. М., Кепко В. М., Стаднік Л. І. Ринок фальсифікованих товарів: зміст, аналітика та методи захисту споживачів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-7998


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Безверхий К. В., Юрченко О. А. Спеціальний режим оподаткування для суб’єктів господарювання під час війни: нові правила обліку та звітування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-7997


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ковалів М. В., Хмиз М. В., Єсімов С. С., Скриньковський Р. М., Назар Ю. С., Ткачук Т. Ю., Чистоклетов Л. Г., Хитра О. Л., Кайдрович Х. І. Виконання постанов про позбавлення права керування транспортним засобом в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-5-7996


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гордєєва К. О. Питання дискримінації в кримінальному праві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-3-7995


Отрасль науки: -Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Кундицький О. О., Кривешко О. В., Бутитер Д., Шпарик Я. Я. Організація діяльності адміністративних підрозділів підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-7993


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Жумік О. В. Використання  графічного методу до розв’язування задач з параметром // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5.


Отрасль науки: Педагогические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Середюк М. Д. Газогідродинамічний розрахунок  процесу витіснення нафти азотом при консервуванні ділянки нафтопроводу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-5-7991


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Черниш Р. А., Самченко Т. В., Ратушний О. В., Зазимко О. В., Гордєєв М. Д. Аналіз тенденцій зростання пожеж у кабельних тунелях // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Федорець О. К. Особливості перекладу газетної лексики соціально-політичних турецькомовних текстів українською мовою // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5.


Отрасль науки: Филологические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Воронько А. В., Лешко О. Д., Зінченко О. В. Інститут омбудсмена в країнах Скандинавії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-3-7988


Отрасль науки: Прочее
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...391392