Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (Харків, Україна)


Лещенко Л. О. Конкурентоспроможність аграрних підприємств на світовому ринку: стан і перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-3-5742


Галузь науки: -Світова економіка і міжнародні відносини
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ульянченко О. В., Борисова О. В., Сисоєва С. І. Економічне значення сільського зеленого туризму в контексті розвитку сільських територій України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5417


Галузь науки: -Економіка сталого розвитку та природокористування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

SummaryThe article describes issues of pre-and post operating care for children with disabilities: nurse practitioner role in pre and post-operative care in lieu of dedicated child life specialists in Israeli hospitals.


Галузь науки: Медичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Досліджено теоретичні питання формування практичного та кадрового забезпечення аграрно-промислового виробництва.

Ключові слова: кваліфіковані кадри, сільськогосподарська діяльність, департамент агропромислового розвитку, виробнича та кадрова підготовка.


Галузь науки: Сільськогосподарські науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)