Університет Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, Україна)


Бурик З. М., Ємельянова О. М. Публічне управління у сфері інфраструктури та будівництва через призму цифрових трансформацій // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2024. — №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2024-1-9553


Галузь науки: -Дослідження, розробки, проекти з питань публічного управління та адміністрування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Магомедов А. О. Державне регулювання повоєнного відновлення економіки // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №10. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-10-9397


Галузь науки: -Дослідження, розробки, проекти з питань публічного управління та адміністрування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бурик З. М., Матвеєва М. П., Котух Є. В. Публічне управління на засадах збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №7. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-7-9096


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бурик З. М. Реформування системи публічного управління в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-4-7551


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бурик З. М., Подолян М. І. Тенденції інноваційного управління ресторанним господарством // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-2-7550


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «30» квітня 2021 року)


Галузь науки: Психологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бурик З. М. Розвиток інтелектуального капіталу дипломатичної служби в державному управлінні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №8. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-8-6745


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Тірбах Л. В., Чабан Г. В. Аудит в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-9-5199


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Лисецький А. С., Тірбах Л. В., Чабан Г. В. Моделювання ефективності фермерського господарства родинного типу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5117


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Горбатенко О. А. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності на підприємствах України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гора Н. В. Особливості застосування інформаційних технологій у навчання товарознавців // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11.


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бурик З. М. Організаційні аспекти діяльності агентства зі сталого розвитк // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бурик З. М. Стратегічне планування сталого розвитку України – теоретичний аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №7.


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті обґрунтовано науково-методичний підхід щодо оцінювання конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу регіону для пошуку механізмів оптимального регулювання сталого розвитку. Напрацьовано систему індикаторів оцінювання рівня розвитку регіону.

Ключові слова: регіон, сталий розвиток, конкурентоспроможність, стратегічне управління.


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бурик З. М. Інформаційний механізм державного регулювання сталого розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №6. DOI: 10.25313/2520-2057-2018-6-3642


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бурик З. М. Проблеми діяльності суб’єктів державного регулювання сталого розвитку України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Науковий диспут: питання економіки і фінансів: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Будапешт - Відень, 30 червня 2017)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. У статті розглядається виконавська культура як феномен, що є одним із показників досконалої інструментально-виконавської підготовки студентів вищих закладів освіти. Науково обґрунтовано групу критеріїв та показників сформованості означеної якості. Окреслено рівні сформованості виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва.   

Ключові слова: виконавська культура, критерії та показники, рівні, майбутній вчитель музичного мистецтва. 


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація. В статті проаналізовані стан економіки, роль інформаційних технологій. Досліджено еволюцію поняття сталого розвитку. Подано авторське розуміння терміну «стали розвиток». У статті досліджено еволюцію поняття сталого розвитку. Подано авторське розуміння терміну «сталий розвиток». Визначено основну мету та принципи сталого розвитку. Досліджено склад сталого розвитку. Розглянуто складові сталого розвитку, серед яких: економічна, екологічна та соціальна сфера. Розкрито основні характеристики сталого розвитку. Проаналізовано механізм забезпечення сталого розвитку та розкрито його складові, а саме правова, організаційна, фінансова, економічна, інноваційна, соціальна, екологічна та інформаційна. Визначено інструменти забезпечення та реалізації стратегії сталого розвитку.

Ключові слова: сталий розвиток ,економіка, інформаційні технології, інформаційні системи, модернізація.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: У статті розглянуто аспекти впровадження іміджеології як компонента навчального процесу у вищих навчальних закладах. Розкрито суть та функції понять іміджу та педагогічної іміджеології. Визначено основні аспекти проблеми формування іміджу викладача. Виокремлено передумови проведення дослідження професійного іміджу викладача, а також окреслено перспективні напрями подальших наукових розвідок у галузі педагогічної іміджології.

Ключові слова: імідж, іміджологія, педагогічна іміджологія, функції іміджу, сучасний викладач.


Галузь науки: Педагогічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:12