Київський кооперативний інститут бізнесу і права (Київ, Україна)


Гуцалюк В. В., Ратушняк С. О., Шиндирук І. П. Вплив формування валового внутрішнього продукту на політику забезпечення потреб Міністерства оборони України з урахуванням досвіду війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9823


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Беженар І. М. Винний туризм в Україні: потенціал та тенденції розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9799


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Райковська І. Т., Костенко О. М., Драба Р. Я. Аудиторські аспекти забезпечення довіри до фінансової інформації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-3-9776


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Козенко А. О., Кравцова Л. Л. Системa бюджетного менеджменту на місцевому рівні в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-3-9702


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Охріменко І. В., Сабадаш А. О. "Зелена" економіка України: можливості для інвесторів та вплив на розвиток країни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2024. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2024-2-9671


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кравченко С. А., Малік Л. М., Беженар І. М. Організаційно-економічні засади розвитку суб’єктів підприємництва з розведення великої рогатої худоби в умовах воєнного часу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-2-9666


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Okhrimenko I. Financial reporting in the system for evaluating the level and state of economic security of business // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". - 2024. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-9616


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Голобородько М. Ю., Шиндирук І. П. Підхід до перерозподілу асигнувань в умовах фінансових обмежень на оборонні закупівлі матеріальних ресурсів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-11-9488


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Калініченко О. Ф., Омельчук В. А. Права на доступ до публічної інформації: сутність та окремі проблеми в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-6-8948


Галузь науки: -Конституційне право; муніципальне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Краєвський В. М., Муравський О. Ю. Обліково-податкова природа трансфертного ціноутворення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8906


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Краєвський В. М., Богдан С. В. Економічна безпека як об’єкт управління в обліково-аналітичній системі аграрного бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8905


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Новіков В. В. Формування обліково-аналітичної системи малого підприємства під впливом зацікавлених сторін // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8815


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Найда І. В. Вплив сучасної політики держави на формування патріотичного виховання молоді в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-4-8647


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Найда І. В. Духовно-моральне виховання молоді як складова національно-патріотичного виховання: управлінський аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №17.


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Омельчук В. А., Лісова Н. В. Містобудівний аспект права людини на безпеку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-12-8466


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Корецький С. М. Правове забезпечення адміністративно-правового режиму «воєнного стану» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-11-8446


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Охріменко І. В., Максюшенко Д. О. Аналіз якості обслуговування споживачів на підприємствах роздрібної торгівлі на прикладі мереж «АТБ» та «Сільпо» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №13.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Райковська І. Т., Овчарик Р. Ю., Шпак В. А. Функціональний склад підсистеми комп’ютеризації економічного аналізу трудового потенціалу підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8236


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бездушна Ю. С., Білозор Л. В. Генеза наукової думки про багатство народів та місце бухгалтерського обліку в ній // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8168


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Руденко Ю. М. Діяльність поштового та поштово-телеграфного зв’язку Правобережної України імперського періоду: історіографія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №8. 


Галузь науки: Історичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...67