Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Миколаїв, Україна)


Назарко С. О., Баришнікова В. В., Марущак С. М. Smart-спеціалізація України в перспективі повоєнного відновлення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9046


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Економікафінансибанківська справа та освітаактуальні питання розвиткудосягнення та інновації: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Одеса-Острава, Україна-Чеська Республіка, «6-7» квітня 2023 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бахарев Ю. Характеристики спонтанної циркуляції сальмонел на сучасній території Північно-Західного Причорномор’я та епідемічний потенціал природних джерел інфекту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Галузь науки: Біологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бахарєв Ю. Екологічно-географічна специфіка сучасного епідемічного прояву сальмонельозу в північно-західному Причорномор’ї // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Галузь науки: Біологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Анотація: Розглядаються підходи розуміння поняття «безпека», «політична безпека» українських і зарубіжних вчених, а також генезис цього явища. Описаний ряд принципів забезпечення політичної безпеки України. Сформульовані основні завдання і цілі забезпечення політичної безпеки держави.

Ключові слова: політична безпека, безпека, категорія, процес, принцип.


Галузь науки: Політичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)