Харківський національний університет радіоелекроніки (Харків, Україна)


Григор’єва О. В., Меняйло О. Д., Нестеров Д. О. Дискримінатор для дослідження шумових параметрів генераторів НВЧ // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2024. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2024-2-9656


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Власенко Т. А., Довгопол Н. В. Вплив теорії поколінь на управління персоналом підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9268


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Меняйло О. Д., Махонін В. Г., Світличний М. С. Генератор на лавино-пролітному діоді комбінованого типу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-8-8857


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Kameniev R., Golian N. A comprehensive comparison of development methodologies on a system example with a fixed cost and unapproved requirements // International scientific journal "Internauka". — 2023. — №7.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Parfonova O., Mitriaiev S. The possibility of misuse of the NCRMD rule and absolute discharge in the Canadian criminal justice system // International scientific journal "Internauka". — 2023. — №7.


Галузь науки: Психологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Середа Д. А. Пост-квантова криптографія та блокчейн // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №1. 


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей XІІІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «29» грудня 2022 року)


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей X Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «29» червня 2022 року)


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей X Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «29» червня 2022 року)


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кузнецов Р. О. Реалізація алгоритму відстеження умов зберігання медикаментів та пошуку належних приміщень в програмній системі для зберігання та контролю стану лікарських засобів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-5-8017


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Квасняк К. М. Генетичний алгоритм для здійснення пошуку найкращого варіанту планування часу шляхом варіації шуканих параметрів у веб-сервісі для планування особистого часу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №4.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Середа Д. А. Алгоритм знаходження оптимізованого та найкоротшого шляху в програмній системі для автоматизації управління тарифікацією транспорту та надання інформації щодо транспортних маршрутів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №4.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельников О. Ф., Петров К. Е., Кобзев І. В., Косенко В. В. Державне регулювання використання хмарних сервісів // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-1-7842


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Volovchuk V., Toporkov O., Hidalevych A., Donets D., Vorochek O. Tendencies and challenges that it-businesses are facing during the pandemic amid introduction of telecommuting worldwide and the ways to manage them // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №1. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мітряєв С. С., Сергієнко О. С., Олійник О. О. Ідентифікація та аутентифікація на основі відбитку пальця з використанням візуальної криптографії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №18.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Fliahin V., Oliynyk O. Comparison of computational complexity of programs using parallel programming in Python and C++ // International scientific journal "Internauka". — 2021. — №18.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Oliynyk O., Mykhnevych D. Parallelism and concurrency in Golang. comparison with other programming languages (C#, Java, C) // International scientific journal "Internauka". — 2021. — №18.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Oliynyk O., Tisheninova V. Parallelism and concurrency in Haskell // International scientific journal "Internauka". — 2021. — №19.


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123