Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)


Чередніченко О. П. Розробка індикаторів для оцінки рівня розвитку міських транспортних систем // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8181


Галузь науки: -Регіональне управління та місцеве самоврядування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Єфанова Є. В. Вплив ЗМІ на масову та правову свідомість // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №8. 


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ярмолюк А. А. Вплив концепції відкритих інновацій на законодавство у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-7-8166


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Чередніченко О. П., Приймаченко О. В. Управління міською мобільністю в аспекті транспортної системи міста (на прикладі м. Києва) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-7-8108


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Іванова В. М. Атлас загроз зовнішньоекономічній безпеці України як механізм удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-8104


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мурована Т. О. Інноваційний розвиток підприємств як основа їх стійкості в умовах нестабільного зовнішнього середовища // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-8089


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Іванова В. М. Основні засади функціонування механізмів публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки країн-членів ЄС // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-4-8076


Галузь науки: -Практичні аспекти економічної безпеки держави
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Іванова В. М. Пріоритетні напрями удосконалення механізмів публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки україни в сучасних умовах // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-2-8075


Галузь науки: -Практичні аспекти економічної безпеки держави
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Іванова В. М. Історія становлення та розвитку системи економічної безпеки України (1990-2022 рр.) // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-1-8074


Галузь науки: -Практичні аспекти економічної безпеки держави
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Іванова В. М. Сучасні тенденції співпраці України та ЄС у сфері забезпечення зовнішньоекономічної безпеки // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-3-8068


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Ільященко Б. В. Фінансова безпека корпорації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №6.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Барданова А. О. Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-5-8052


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Сиволоб В. Ю. Регулювання відносин з віртуальними активами та його вплив на податкове законодавство України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-5-8051


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Федорець О. К. Особливості перекладу газетної лексики соціально-політичних турецькомовних текстів українською мовою // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5.


Галузь науки: Філологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Костенко К. О. Правова охорона загальновідомих торговельних марок // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-3-7964


Галузь науки: -Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Канарській В. С. Інформаційні загрози як головний фактор розгортання «гібридної війни» // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-2-7926


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Оврамець В. А. Публічне управління науково-освітньою сферою у контексті забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу держави // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-2-7925


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Шарманська В. М., Чапля П. В. Особливості аналізу показників звіту про рух грошових коштів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №2.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кириченко Є. М. Еволюція національного багатства в економічній теорії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-1-7863


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...1213