Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Киев, Украина)


Плющ Д. С. Аналіз внутрішньогалузевої торгівлі України з ЄС після підписання Угоди про асоціацію // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-8-5175


Отрасль науки: -Мировая экономика и международные отношения
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Черкасов Д. О. Деякі аспекти економічного аналізу цивільної відповідальності за шкоду, завдану дефектом в продукції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-5-5165


Отрасль науки: -Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Шкільнюк О. В. Недійсність шлюбного договору. Практика країн ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-11-5110


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XLIІ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 27 июня 2019)


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Форсюк В. Л. Щодо принципу нейтральності оподаткування в національному та міжнародному праві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-3-5008


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Іванюк С. Р., Приказюк Н. В. Кредитний ризик та його визначальні фактори в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4971


Отрасль науки: -Финансы, банковское дело и страхование
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Рожко О. Д., Дириза К. С. Перспективи трансформації податку на прибуток у податок на виведений капітал в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Господарець Д. М. Правова держава у сучасному розумінні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №6.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Сем’ян Н. В. Інтерпретація результатів експериментального навчання майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-6-4877


Отрасль науки: Педагогические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Плющ Д. С. Економічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4876


Отрасль науки: -Мировая экономика и международные отношения
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Кунін І. Л. Модель оцінки ризику непогашення сумнівної дебіторської заборгованості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №5. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Варналій З. С., Романюк А. М. Активізація використання методів податкового планування як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-4-4827


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гужвій Н. М. Особливості претензійного порядку вирішення спорів на морському транспорті // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №4. 


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Семенець М. С. Семантичний компонент і структурні особливості фонетичних запозичень в китайському медіа-дискурсі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №4.


Отрасль науки: Филологические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XXХІХ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 27 февраля 2019)


Отрасль науки: Педагогические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гура Н. О., Чередніченко В. О. Побудова аналітичного обліку біологічних активів для забезпечення потреб управління аграрних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Попович В. В. Характеристика теоретичних підходів до визначення поняття антикризового фінансового управління // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Любкіна О. В., Конончук О. Ю. Єврооблігації як інструмент фінансування вітчизняних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №2.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Варналій З. С., Мехед А. М. Використання теорії нечітких множин для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-2-4681


Отрасль науки: -Финансы, банковское дело и страхование
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XXХVІІІ Международной научно-практической конференции (Харьков - Вена - Берлин - Астана, 30 января 2019)


Отрасль науки: Исторические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...78