Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Киев, Украина)


Семенець М. С. Семантичний компонент і структурні особливості фонетичних запозичень в китайському медіа-дискурсі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №4.


Отрасль науки: Филологические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XXХІХ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 27 февраля 2019)


Отрасль науки: Педагогические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гура Н. О., Чередніченко В. О. Побудова аналітичного обліку біологічних активів для забезпечення потреб управління аграрних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Попович В. В. Характеристика теоретичних підходів до визначення поняття антикризового фінансового управління // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Любкіна О. В., Конончук О. Ю. Єврооблігації як інструмент фінансування вітчизняних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №2.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Варналій З. С., Мехед А. М. Використання теорії нечітких множин для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-2-4681


Отрасль науки: -Финансы, банковское дело и страхование
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XXХVІІІ Международной научно-практической конференции (Харьков - Вена - Берлин - Астана, 30 января 2019)


Отрасль науки: Исторические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Нікітченко Ю. С., Мельничук Є. В. Практика поводження з відходами аграрних виробництв в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №2.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Купалова Г. І., Гончаренко Н. В., Вергелес В. В. Управління відходами на підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-1-4615


Отрасль науки: -Экономика и управление предприятиями
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Кириллов О. О. Аналіз ефективності використання зобов’язань підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Karvatska S. Interpretation völkerrechtlicher verträge von den gerichten der Ukraine: objektive probleme und subjektive verfehlungen // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences" - 2018. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-9-4570


Отрасль науки: -Международное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Рак Р. В., Василюк Д. В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку злиттів та поглинань // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4547


Отрасль науки: -Финансы, банковское дело и страхование
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гринь А. В. Організація обліку фінансових інвестицій на підприємстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №22. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Головко В. І., Гринь А. В. Прагматичні аспекти аналізу інвестиційної діяльності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №22. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Заєць С. В., Могилевець В. А. Статистистичний аналіз ринку праці в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Павлова Ю. В. Співвідношення міжнародних та національних підходів до визначення поняття катування: проблемні аспекти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Лукіянчук А. А. Методи розпізнавання образів, як інструмент ідентифікації противника // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №15.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Литвиненко О. С. Правове регулювання електронних доказів за новітнім господарським процесуальним законодавством України: проблеми та перспективи  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-7-4113


Отрасль науки: -Хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Литвиненко О. С. Зарубіжний досвід врегулювання електронних доказів в судових процесах щодо вирішення економічних спорів  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-6-4112


Отрасль науки: -Хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Проскурін М. В. Специфіка контрактів у гібридній методології управління проектами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-14-4107


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...67