Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Київ, Україна)


Дудченко К. В., Коміссарчук Д. В. Правові аспекти протидії фінансуванню тероризму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2024. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2024-3-9747


Галузь науки: Юридичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Колешня Я. О., Козак І. С. Особливості застосування проєктно-орієнтованого управління підприємством у сучасних умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-2-9640


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Коваленко О. С., Кононов А. В., Авер’янова О. А. Використання блокчейн технології для децентралізованого та надійного зберігання медичних даних // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12-9531


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Глущенко Я. І., Сахно К. С. Аналіз впливу війни в Україні на експортний потенціал вітчизняної харчової промисловості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12-9528


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Шульгіна Л. М., Тригубенко В. Р. Склад комплексу маркетингових комунікацій сучасного підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №21. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-21-9520


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бовсуновська К. С., Кравець О. В. Система аналізу великих баз даних з використанням дерев розв’язків // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №21. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-21-9513


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кирик В. В., Шаталов Є. О. Прогнозування навантаження в електричній мережі за допомогою ШНМ, створеної в NNTOOL & NFTOOL // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №21. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-21-9494


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Tsukanova A. One variational method of solving classical problems from linear algebra // International scientific journal "Internauka". — 2023. — №17. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-17-9276


Галузь науки: Фізико-математичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Іванюк В. І., Потапова К. Р., Наливайчук М. В. Огляд нейронних мереж та стандартних алгоритмів обробки зображень в області комп'ютерного зору // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-15-9208


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Умаров Д. В., Беспалова О. Я. Основні особливості та критичні проблеми екструзійного біопринтингу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-14-9159


Галузь науки: Біологічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бодашевський Д. Р., Потапова К. Р. Аналіз принципів підвищення якості зображень через призму бікубічної інтерполяції та згорткових нейронних мереж // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-15-9156


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Горліченко С. О. Нормативно-правові механізми забезпечення безпеки кіберпростору в країнах світу // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №7. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-7-9103


Галузь науки: -Соціальна і гуманітарна політика
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Горліченко С. О. Особливості формування сучасних дефініцій кіберпростору // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-14-9095


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Суханюк І. С., Iвасенко Д. В., Потапова К. Р. Використання нейронних мереж для аналізу текстів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №13. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-13-9036


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кізян М. О., Опара А. І., Бовсуновська К. С. Медичні інформаційні системи в амбулаторії: вдосконалення надання медичної допомоги // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-9-8914


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мельниченко А. А. Напрями державного регулювання взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг України // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-4-8837


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Карп’як О. О., Гавриш О. А. Стан та перспективи розвитку сільського господарства України в умовах Індустрії 4.0 // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-6-8786


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Панков Т. С., Потапова К. Р., Івасенко Д. В. Передумови для покращення алгоритмів стискання зображень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-4-8648


Галузь науки: Технічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...3031