Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (Киев, Украина)


Дворник В. А. Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента як фактор підвищення якості вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Дыкан И. Н., Круглый В. В., Настенко Е. А., Павлов В. А., Солодущенко В. В. Разностные гистограммы матриц смежности изображений УЗ в задаче диагностики заболеваний печени // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №11.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Павлов В. А., Трофименко О. В., Грішко Д. Ю. Структурний синтез за критерієм роздільності в задачі класифікації об'єктів-множин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Отрасль науки: Медицинские науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Даниленко О. В., Верба І. І. Деякі передумови застосування штучного інтелекту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Danylenko O., Verba I. Some pre-conditions of application of artificial intelligence // International scientific journal "Internauka". — 2019. — №10.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XLIІ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 27 июня 2019)


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Булах Б. В., Лашко О. В. Віртуальний кабінет викладача програмування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Кравець А. М. Система для проведення екскурсій у віртуальній та доповненій реальності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Прокофьева Г. Н., Сташенко Н. И., Йонел Н. В. Разработка технических моющих средств // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-10-5064


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Можаровська Т. М. Пластичне деформування теплостійких сталей в умовах повзучості та складного напруженого стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гриневич Д. І. Аналіз підходів до створення системи автоматизації контролю та управління ходом виконання дипломних робіт // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Дидик А. П. Система аналізу ризиків після консервативного лікування у пізньому післяопераційному періоді // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гнатейко Н. В. Підвищення якості процесу точіння за рахунок контролю динамічного стану верстату // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Кухарєв С. О., Олексієнко Г. О. Моделі прогнозування часових рядів на прикладі вартості акцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XLІ Международной научно-практической конференции (Харьков – Вена – Берлин, 30 мая 2019)


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Шафаренко М. В., Воробйова О. В. Очистка промислових стічних вод з використанням мембранних апаратів та мембранного біореактора // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Бабенко В. О.Система аналізу ризиків після хірургічного лікування у ранньому післяопераційному періоді // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Репнікова Н. Б., Бердник Ю. М. Розвиток можливостей синтезу адаптивних систем керування на базі функцій Ляпунова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-8-4986


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Котляр І. С., Гриша О. В. Інформаційна технологія гармонізації розвитку особистості керівника компанії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...2122