Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (Киев, Украина)


Arkhanhelskyi M. Optimization of the process of selling scripts to film companies using information technology // International scientific journal "Internauka". — 2019. — №16.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Пінчук В. В., Двойнос Я. Г. Розрахунок сепаратору з елементами вловлювання крапель рідини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Скрипник Т. А. Оцінка впливу черкаської ТЕЦ на стан урболандшафтів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.​


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Курилик О. В. Дослідження вузьких місць безпеки автоматизованої системи контролю та обліку електроенергії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Новохат О. А., Матохнюк М. Б. Інженерні рішення по вдосконаленню формуючої частини картоноробної машини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Карпунець А. С. Формування стратегічних комунікацій в Україні як основа налагодження ефективної взаємодії держави з громадськістю // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2019. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-5-5297


Отрасль науки: -Функционирование и развитие механизмов государственного управления
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Бойко Г. В., Гнатейко Н. В. Поглощение звуковых воздействий пассивными методами // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №14. 


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гришин О. Ю., Двойнос Я. Г. Розрахунок пристрою відводу фугату // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Тищенко К. В., Двойнос Я. Г. Розрахунок мішалки з гнучкими спіральними елементами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Дашенко О. В. Економіко-математичне моделювання операційного ризику комерційного банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Кушнірук В. М., Гулієнко С. В. Оцінка ефективності концентрування карбаміду зворотнім осмосом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Новохат О. А., Яновський Д. І. Способи інтенсифікації зневоднення картонного полотна // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №13. 


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Плосконос В. Г., Букіна Я. І. Наукові аспекти  пошуку оптимальних умов використання модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв у виробництві паперу та картону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №13. 


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Плосконос В. Г. Синтез математичних моделей з використанням комп’ютерних технологій з метою прогнозування рівнів забруднення водопотоків технологічних систем виробництва паперу та картону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №12. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-12-5186


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Дяк А. І. Використання комплексного алгоритму для лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11. 


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Бабенко В. О. Комплексний алгоритм вирішення умовної багатокритеріальної задачі оптимізації знаходження стратегії лікування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11. 


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Дворник В. А. Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента як фактор підвищення якості вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Дыкан И. Н., Круглый В. В., Настенко Е. А., Павлов В. А., Солодущенко В. В. Разностные гистограммы матриц смежности изображений УЗ в задаче диагностики заболеваний печени // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №11.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Павлов В. А., Трофименко О. В., Грішко Д. Ю. Структурний синтез за критерієм роздільності в задачі класифікації об'єктів-множин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Отрасль науки: Медицинские науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Даниленко О. В., Верба І. І. Деякі передумови застосування штучного інтелекту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №11.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...2223