Университет государственной фискальной службы Украины (Ирпень, Украина)


Краєвський В. М., Костенко О. М., Добриніна Є. В., Когут С. С. Аналітичний та синтетичний контекст обліково-аналітичної оцінки причин і врахування наслідків суспільних явищ і процесів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5324


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Краєвський В. М., Костенко О. М., Сіромах М. І. Обґрунтування особливостей зовнішньоторговельних операцій підприємства для організації ефективної системи їх обліку та аналізу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5323


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Краєвський В. М., Костенко О. М., Пужайло О. І.,  Вислоух К. Д. Аналіз і синтез як види діяльності: методологія конструкції та праксеологія призначення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-10-5283


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Краєвський В. М., Костенко О. М., Головій І. С., Стригуненко Г. І. Концепції аналізу і синтезу: сучасні суспільні запити й наукові та прикладні спроможності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-10-5282


Отрасль науки: -Учет и налогообложение
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Коляда О. В., Кірієнко Д. В. Моделювання оптимізації обсягу та структури державного боргу України в умовах євроінтеграції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №13. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ополінський А. О. Вплив рейдерства і грінмейлу на економіку України: інструменти протидії рейдерству // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-6-5217


Отрасль науки: -Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ковернінська Ю. В. Теоретичні засади функціонування первинного ринку цінних паперів в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-8-5173


Отрасль науки: -Финансы, банковское дело и страхование
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ковернінська Ю. В. Оцінка ключових домінант розвитку криптовалют // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5120


Отрасль науки: -Финансы, банковское дело и страхование
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Федина В. В. Місце пенсійного забезпечення в системі соціального захисту населення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4867


Отрасль науки: -Финансы, банковское дело и страхование
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Дем’янчук Ю. В., Новак Я. В. Антикорупційне законодавство у сфері реформування: реалії і перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-1-4804


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Побоча К. П. Вплив антикризового регулювання на розвиток банківських корпорацій в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-1-4617


Отрасль науки: -Финансы, банковское дело и страхование
Читать onlineСкачать статью (pdf)

 Марченко О. І., Моргуненко А. С. Мито як інструмент зовнішньоекономічної діяльності та його роль в митній політиці України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №22. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Дем’янчук Ю. В., Новак Я. В. Актуальні адміністративно-правові антикорупційні норми країн Європейського союзу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-9-4508


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Мацелюх Ю. В. Інституційне забезпечення банківського кредитування в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4305


Отрасль науки: -Финансы, банковское дело и страхование
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Вергелюк Ю. Ю. Теоретичні засади функціонування ринку автомобільного страхування в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4234


Отрасль науки: -Финансы, банковское дело и страхование
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Вергелюк Ю. Ю. Державне регулювання взаємодії інститутів спільного інвестування та компаній з управління активами в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4233


Отрасль науки: -Финансы, банковское дело и страхование
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Стешенко О. О. Характеристика суб’єктів малого бізнесу у світлі вітчизняного законодавства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-6-3966


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Дем’янчук Ю. В., Грабовська Н. В. Міжнародні підходи до розробки заходів запобігання та протидії корупції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №2. 


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Поснова Т. В., Химорода О. П., Тершак Н. А. Креативна економіка: сутність, особливості та передумови формування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №3.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Научный диспут: вопросы экономики и финансов: тезисы докладов XІІ Международной научно-практической конференции (Киев - Будапешт - Вена, 29 декабря 2017)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:12