Державний податковий університет (Ірпінь, Україна)


Діденко Л. В., Дембовська В. А. Вплив державних банків України на ключові показники розвитку економіки в сучасних умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2024. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2024-3-9729


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Сторожук Т. М., Моргуненко А. С. Використання штучного інтелекту при формуванні політики трансфертного ціноутворення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-3-9704


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Діденко Л. В., Дембовська В. А. Забезпечення боргової стійкості України в умовах військового стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-3-9701


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Когут С. С. Енергетична безпека в контексті інклюзивного розвитку національної економіки: концептуальний підхід // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12-9552


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Павленко О. А., Зіборєва О. Б., Зіборєва М. В. Процес прийняття рішень в сфері публічного управління в галузі освіти під час дії воєнного стану // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2024. — №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2024-1-9548


Галузь науки: -Регіональне управління та місцеве самоврядування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дем’янчук Ю. В., Новак Я. В., Сидоренко В. В., Добренька Н. В. Теоретико-правові основи формування сучасного безпекового середовища // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-12-9447


Галузь науки: -Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Швабій К. І., Німак Я. О. Оцінка адміністрування податку на прибуток комерційних банків: аналіз та рекомендації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №20.


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дем’янчук Ю. В., Добренька Н. В., Коліщук Х. В., Мшанецька Т. А. Правові засади протидії корупції в умовах вивчення освітньої дисципліни «Цивільне судочинство» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-11-9395


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Дем’янчук Ю. В., Бартош Д. О., Петрівська О. П. Деякі аспекти дослідження адміністративно-правових засад протидії корупції в умовах вивчення нормативної дисципліни «Правове регулювання адміністративних відносин» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-10-9311


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Леснік Т. М. Особливості регулювання валютного ринку України в період фінансових криз // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9228


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мороз С. С., Рябченко О. П. Поновлення строків в порядку адміністративного судочинства як дискреційні повноваження суду // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-8-9177


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Онишко С. В., Богріновцева Л. М., Ключка О. В. Трансформація страхового ринку України в умовах сьогодення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9147


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бурик З. М., Матвеєва М. П., Котух Є. В. Публічне управління на засадах збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №7. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-7-9096


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Редич О. В. Зрілість відкритих даних України, країн вишеградської четвірки та країн кандидатів у члени ЄС. Порівняльний аналіз і перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8907


Галузь науки: -Світова економіка і міжнародні відносини
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Краєвський В. М., Муравський О. Ю. Обліково-податкова природа трансфертного ціноутворення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8906


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мазіна О. І., Рогозний С. А., Андрух О. В. Перспективи застосування міжнародних стандартів у державному секторі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8892


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Калюга Є. В., Грищук Г. В., Калюга О. О. Аудит використання бюджетних коштів на малих сільськогосподарських підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8873


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Чуницька І. І. Цифрова платформа як актуальна бізнес-модель // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8838


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Прокопенко І. А. Податкова культура та її вплив на підвищення рівня податкових надходжень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8820


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...56