Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)


Тарасенко І. О., Тарасенко О. С., Батрак О. В. Статистичний інструментарій інтегрального оцінювання стану зовнішнього середовища сфери вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-3-9772


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми суспільно-гуманітарних наук в умовах трансформаційних змін: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «12» грудня 2023 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Актуальні проблеми суспільно-гуманітарних наук в умовах трансформаційних змін: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «12» грудня 2023 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Чернишов М. О. Оцінка та забезпечення фінансової безпеки банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-9624


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Будяков Г. В. Тенденції розвитку IT-аутсорсингу в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12-9476


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Батрак О. В. Еволюція досліджень у галузі страхування: бібліометричний аналіз з 2000 по 2023 рік // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-11-9389


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Квас В. О., Будякова О. Ю.,Романчук М. В. Сучасний стан недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9329


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Онофрійчук Я. І. Архітектоніка структурних інноваційних форм кластерооб’єднаних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9310


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: тези доповідей ХІV Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «28» вересня 2023 року)


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Матюха М. М., Деркаченко Ю. Р. Організаційні засади обліку основних засобів на підприємстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №16. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-16-9242


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Матюха М. М., Полєжаєва Т. С. Удосконалення методики обліку основних засобів на промислових підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9229


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Марциновський В. В. Методики визначення економічної ефективності використання комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій з використанням вартісного та негрошового методів формування ціни та капіталізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9222


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мігалатій О. В. Фактори формування конкурентоспроможності у системі управління підприємством // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9101


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Казнодій В. О. Концепція інноваційного розвитку маркетингу в умовах цифровізації економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9100


Галузь науки: -Маркетинг
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кипич І. В., Ширшикова Р. М., Крутень А. В. Особливості розгляду адміністративних справ, пов’язаних із забезпеченням суспільного інтересу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-8-9092


Галузь науки: -Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Заєць Р. В., Коваленко Д. І. Фінансування зелених проєктів як можливість активізації інвестиційної діяльності України в умовах післявоєнного відновлення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9063


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Пакош О. О., Золковер А. О. Запровадження блокчейн технології у фінансовому забезпеченні логістичних процесів суб'єктів господарювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9062


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Радіонова Н. Й., Пустовгар К. В. Методичні засади обліку грошових коштів та їх відображення в звітності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №11. 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Радіонова Н. Й. Особливості обліку та фінансової звітності транснаціональних корпорацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-6-8964


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...2223