Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (Киев, Украина)


Гиренко І. В. Щодо питання принципів у сфері охорони навколишнього природного середовища в ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-5-5118


Отрасль науки: -Международное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Курило В. І., Шульга Є. В. Міжнародний досвід управління природоохоронною сферою: економіко-правові аспекти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-1-4787


Отрасль науки: -Земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Курило В. І., Гиренко І. В., Світличний О. П. Економіко-правові проблеми функціонування фармацевтичного ринку України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-1-4774


Отрасль науки: -Хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Томашевська О. А. Галузь картоплярства в Україні: сучасний стан та ключові проблеми // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Цифровая трансформация и инновации в экономике, праве, государственном управлении, науке и образовательных процессах: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Буковель-Киев, 18-21 марта 2019)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Канарик Ю. С., Павленко Д. Ю. Роль та значення науково-дослідного інституту інтелектуальної власності у складі Національної академії правових наук України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №22. 


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ларіна Я. С., Завальнюк К. С. Особливості розробки маркетингових стратегій зростання для агроформувань // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4476


Отрасль науки: -Экономика и управление предприятиями
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Машевська О. П. Дисциплінарна відповідальність судді за неповідомлення про втручання у здійснення правосуддя // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-9-4422


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Михайленко Л. В. Поняття правових актів у сфері охорони навколишнього природного середовища // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гиренко І. В., Пинчук Д. О. Недержавне регулювання зовнішньоекономічних договорів проформами міжнародних асоціацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-8-4317


Отрасль науки: -Международное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гбур Л. В., Павленко В. І. Методика розслідування хабарництва та корупції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-7-4191


Отрасль науки: -Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Ларіна Я. С., Луцій К. М. Формування комплексу маркетингу партнерських відносин м’ясопереробних підприємств на основі сегментування ринку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-9-4111


Отрасль науки: -Маркетинг
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Горіславська І. В., Ящук Н. О. До питання суб’єктного складу освітніх правовідносин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-6-4109


Отрасль науки: -Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Яринко Б. В. Особливості процедури здійснення контролю за діяльністю арбітражного керуючого  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-6-4108


Отрасль науки: -Административное право и процесс; финансовое право; информационное право
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Кошук О. Б. Модернізація підготовки інженерів-механіків в аграрному вищому навчальному закладі: системний підхід // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №14.


Отрасль науки: Педагогические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Соколовська В. М. Взаємозв’язок корпоративної та маркетингової стратегій підприємства, їх роль в діяльності організації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Baranovska I. Factors of economy modernization and their complementarity // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". - 2018. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-5-3844


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Артеменко Е. В., Шевченко М. А. Теоретико-правовые основы деятельности адвоката в гражданском процессе Украины // Международный научный журнал "Интернаука". Серия: "Юридические науки". - 2018. - №3.


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Калішенко Є. О. Електронне урядування як інструмент досягнення адаптованих для України цілей сталого розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №3. 


Отрасль науки: Юридические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:123...56