Уманський національний університет садівництва (Умань, Україна)


Стефанюк О. Д., Альошкіна Л. П., Пітель Н. Я. Стратегічне впровадження корпоративної відповідальності: забезпечення етичності, сталості та соціальної відповідальності в сучасному бізнесі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-7-10072


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Богачук Ю. С., Ткачук Д. С. Конкурентні переваги аграрних підприємств як основа їх конкурентоспроможності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-6-10009


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Декарчук В. В., Декарчук В. В. Аграрна політика України в контексті євроінтеграції: стратегічні напрями // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9923


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Рябокучма А. С., Рябокучма В. С., Кравець Є. П. Маркетингова безпека як складова економічної безпеки сільськогосподарських підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9881


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Михайловина С. О., Матрос О. М., Поліщук О. М., Ратушна О. П. Облікові аспекти розрахунку та оподаткування відпускних // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9849


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Грабовецький В. О., Дацьков Р. А. Проблеми реалізації екологічної складової соціальної відповідальності українського аграрного бізнесу в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9826


Галузь науки: -Економіка і управління підприємствами
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кожухівська Р. Б., Саковська О. М. Технологічні особливості розробки та реалізації туру // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9806


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кустріч Л. О. Управління оборотними активами підприємств у системі фінансового менеджменту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9793


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Непочатенко О. О., Бечко П. К., Колотуха С. М., Пономаренко О. В. Сталий розвиток страхового ринку за сучасних умов: концептуальні основи та чинники його забезпечення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-2-9720


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Коваленко Л. Г., Жмуденко В. О. Вплив стресових факторів на дотримання професійної етики та мовленнєвого етикету фахівця сфери гостинності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-9580


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Оляднічук Н. В., Підлубна О. Д. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами виробництва продукції тваринництва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-9560


Галузь науки: -Облік та оподаткування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бечко П. К., Бондаренко Н. В., Пташник С. А., Трушевський О. О., Пономаренко О. В. Особливості функціонування систем соціального страхування зарубіжних країн та його адаптація у вітчизняну практику // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9294


Галузь науки: -Фінанси, банківська справа і страхування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кожухівська Р. Б., Саковська О. М. Інноваційні форми рекреаційної діяльності в сільському (зеленому) туризмі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9110


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Kozhukhіvska R. Maintenance of safety in the sector of rural (green) tourism in Ukraine // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8813


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Бечко П. К., Бондаренко Н. В., Пташник С. А., Пономаренко О. В. Система соціального захисту населення і методи її вдосконалення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-3-8651


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гоменюк М. О. Інноваційний менеджмент у сфері сільського господарства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2-8604


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Кожухівська Р. Б., Саковська О. М., Лементовська В. А. Сільський (зелений) туризм як інноваційна форма підприємницької діяльності на Черкащині: маркетинговий аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8555


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Жмуденко В. О., Дяченко М. І. Особливості інвестиційного клімату галузі економіки України під час війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8553


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Петренко Н. О. Сервісні інновації як необхідний елемент розвитку готельної індустрії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8451


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:1234