Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа (Ивано-Франковск, Украина)


Середюк М. Д., Григорский С. Я. Регулирования режима последовательной перекачки разносортных нефтей изменением частоты вращения вала насосных агрегатов // Международный научный журнал "Интернаука". - 2019. - №12.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Іванов О. В., Григорський С. Я. Теплогідравлічний розрахунок газотранспортної системи за неповного завантаження // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Михалків В. Б., Волошин Т. В. Сумісна робота повнонапірних і неповнонапірних нагнітачів природного газу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Люта Н. В., Лісафін В. П. Механізм впливу магнітного та електричного полів на реологічні властивості нафти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Якимів Й. В., Бортняк О. М. Ефективність застосування роздільників у разі послідовного перекачування різносортних нафт магістральними трубопроводами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Михалків В. Б. Вплив витікання газу з імпульсної лінії на точність витратоміра // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №7.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Петруня-Пилявська Н. А. Дослідження культури середньовіччя з позицій філософсько-культурологічної теорії  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №3.


Отрасль науки: Культурология
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Якимів Й. В., Бортняк О. М. Експлуатація магістральних нафтопроводів з періодичними скиданнями нафти при заданому розміщенні нафтоперекачувальних станцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №1.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XXХVІ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 29 ноября 2018)


Отрасль науки: Социальные коммуникации
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Середюк М. Д. Вплив зміни швидкості на змішування різносортних рідин у процесі їх послідовного перекачування трубопроводом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Копей Б. В., Лях М. М., Кривоножко Т. А. Конструктивне моделювання мультифункціонального багатофазного сепаратора // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Романишин Ю. Л., Бойчук К. А. Теоретико-практичні аспекти використання ІКТ-базованих комунікаційних каналів у діяльності ІТ-організацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Отрасль науки: Социальные коммуникации
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов XІІ Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 31 июля 2018)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Слабінога М. О., Микитка Т. Г. Розробка віртуального веб-орієнтованого середовища для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні системи штучного інтелекту» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №12.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Перевозова І. В., Даляк Н. А., Морозова О. С., Перевозова Д. Д. Матриця комерційного аналізу як інструмент оцінки ефективності постачальницько-збутової діяльності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-3988


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Дволітка М. Я. Прогнозування показників надійності лінійної частини магістрального газопроводу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-11-3935


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Іванов О. В. Розробка моделі транспортування газу магістральним газопроводом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Михалків В. Б. Перехід магістрального газопроводу у реверсний режим // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Пилипів Л. Д. Аналіз ефективності впливу термообробки нафти на гідравлічні втрати в магістральному нафтопроводі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Отрасль науки: Технические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Михалків В. Б. Підвищення енергоефективності та  зниження собівартості заправки стисненим газом на АГНКС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:1234