Харківський національний університет міського господарства імені А. М. Бекетова (Харків, Україна)


Актуальні проблеми суспільно-гуманітарних наук в умовах трансформаційних змін: тези доповідей II Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «30» травня 2024 року)


Галузь науки: Політичні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гой В. В., Одерій С. М. Роль штучного інтелекту в оптимізації бізнес-процесів та його економічний вплив на діяльність будівельних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-6-9994


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Смачило В. В., Рудаченко О. О., Димченко О. В., Мозговий Є. В. Трансформація соціальної відповідальності бізнесу під час війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-6-9967


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Аліпова Д. С., Богдан Н. М., Гардаушенко І. С. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток міжнародного туризму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-5-9913


Галузь науки: -Світова економіка і міжнародні відносини
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Романовська А. В. Критерії оцінювання ефективності діяльності соціально орієнтованого підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9855


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Димченко О. В., Рудаченко О. О., Прасол В. М. Соціально орієнтований бізнес у контексті соціально-економічного розвитку регіонів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". – 2024. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9854


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Goi V. Strategies for the protection of intellectual property in geodesy and their implementation in the activities of construction companies // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". - 2024. - № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-4-9809

 


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Димченко О. В., Смачило В. В., Рудаченко О. О., Чередниченко Т. О. Трансформація екосистеми університетів через створення ветеранських центрів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-9562


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Поколодна М. М., Рябєв А. А., Тонкошкур М. В., Віннікова К. Ю. Елементи нематеріальної культурної спадщини України та їх використання для цілей розвитку туризму та рекреації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12-9525


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Писарева І. В., Радіонова О. М., Чехмістренко А. К., Головешко В. В. Просування бренду територій за рахунок розвитку подієвого туризму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №21. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-21-9495


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мамонова В. В. Комунікативна взаємодія в системі публічного управління: роль громадськості // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №9. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-9-9322


Галузь науки: -Регіональне управління та місцеве самоврядування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Халіна В. Ю., Абєлєнцев Є. В. Транспарентність діяльності підприємства як елемент нової бізнес-моделі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №16. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-16-9256


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Смачило В. В., Димченко О. В., Тараруєв Ю. О. Стан та тенденції інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9248


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мамонов К. А., Гой В. В., Коваленко Л. Б., Дмитренко А. А. Науково обґрунтовані рекомендації забезпечення розвитку будівельних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9197


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Довбня О. Б., Мамонова В. В. Механізм управління розвитком містобудівної інфраструктури в умовах повоєнного відновлення // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №7. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-7-9120


Галузь науки: -Регіональне управління та місцеве самоврядування
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Гой В. В., Харів В. В. Особливості комерціалізації вебсайту, як складного об`єкта інтелектуальної власності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9111


Галузь науки: Економічні науки
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Мамонова В. В. Комунальна власність як компонент потенціалу громади: методологічна ідентифікація поняття // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9085


Галузь науки: Державне управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)

Угоднікова О. І. Інформаційно-комунікаційний механізм публічного маркетингу у сфері обслуговування // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-6-9064


Галузь науки: -Функціонування і розвиток механізмів державного управління
Читати onlineЗавантажити статтю (pdf)
Сторінки:123...89