Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова (Харьков, Украина)


Боровик М. В. Особливості підготовки здобувачів вищої освіти в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5131


Отрасль науки: -Экономика и управление предприятиями
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Нохріна Л. А., Галушко Д. В. Аспекти соціальної відповідальності туризму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Нохріна Л. А., Пироженко Д. П. Смарт дестинація: ключові аспекти розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Петренко О. М.  Теоретичне обґрунтування необхідності вдосконалення державного регулювання автотранспортної діяльності // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2019. — №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-1-4857


Отрасль науки: -Функционирование и развитие механизмов государственного управления
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XXХVІ Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 29 ноября 2018)


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Нохріна Л. А., Гладка О. Е. Соціальний туризм: аспекти розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №22. 


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Погасій С. А., Золотухіна П. О. Перспективи розвитку сільського туризму для осіб з обмеженими можливостями // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Стешенко О. Д., Бєлашова В. О. Дослідження ризиків та страхування в готельно-ресторанному бізнесі та управління ними // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Погасій С. О., Чуб К. В. Проблеми розвитку туризму в Україні на регіональному рівні та шляхи їх вирішення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4484


Отрасль науки: -Региональная экономика
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Єсіна В. О., Славута О. І., Попенко О. В. Сучасні механізми підвищення конкурентоспроможності економіки України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Михайлова К. В., Матвєєва Н. М. Цифрова трансформація та її вплив на бізнес та ділове середовище // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Матвєєва Н. М., Котельнікова І. В. Концепція «зеленої економіки» та можливості її застосування в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Поколодна М. М., Семків М. О. Етнографічний туризм: особливості, географія та ресурсний потенціал (на прикладі України) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Отрасль науки: Географические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Соболєва Г. Г., Бездітко О. С., Пащенко А. О. Трансформація внутрішнього і зовнішнього середовища бізнесу в умовах цифрової економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Коненко В. В. Разработка методики оценки потенциала саморазвития муниципального жилищно-коммунального комплекса // Международный научный журнал "Интернаука". Серия: "Экономические науки". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4304


Отрасль науки: -Региональная экономика
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Нохріна Л. А. Інклюзивний туризм: соціально-економічні аспекти розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Писарева І. В. Соціально-економічні аспекти розвитку туризму для осіб з обмеженими можливостями // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №18.


Отрасль науки: Экономические науки
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Гайдученко С. О., Солопихіна Д. А. До питання про конфлікт інтересів на державній службі в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №17.


Отрасль науки: Государственное управление
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Бєльська Т. В., Тимченко Н. С. Актуальні проблеми гендерної рівності в публічному управлінні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №17.


Отрасль науки: Государственное управление
Читать onlineСкачать статью (pdf)

Угоднікова О. І. Визначення сутності туристичної галузі як об'єкту державного управління // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2018. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2018-2-4176


Отрасль науки: -Функционирование и развитие механизмов государственного управления
Читать onlineСкачать статью (pdf)
Страницы:1234